# felhívás

A Testnevelési Egyetemen a 2021/2022-es tanévre is meghirdetésre kerül a Magyarország kormánya által alapított Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP). A program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

A Testnevelési Egyetemen a 2021/2022-es tanévre is meghirdetésre kerül a Magyarország kormánya által alapított Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP). A program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az egyes szakok felvételi vizsgáinak követelményeit a bal oldali menüből érhetik el.

A felvételi vizsgán összesen 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a hozott, és az esetleges többletpontokat is.

Pontszámítás MSc Szakedző szakon:

 • gyakorlati felvételi vizsga: 30 pont
 • írásbeli vizsga: 20 pont
 • szóbeli vizsga: 20 pont
 • oklevél minősítése alapján: 20 pont

Pontszámítás Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanári szakon:

 • gyakorlati felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli vizsga: 40 pont
 • oklevél minősítése alapján: 20 pont

Pontszámítás a többi mesterképzési szakon:

 • írásbeli vizsga: 30 pont
 • szóbeli vizsga: 40 pont
 • oklevél minősítése alapján: 20 pont

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható:

 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 1 pont
 • OTDK 1-3. hely: 1 pont
 • sporteredmény: maximum 6 pont
 • tudományos publikáció: 1 pont

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágak esetén elért eredményekért adható többletpont:

 • 6 pont: Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel esetén
 • 5 pont: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
 • 4 pont: Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, az egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés
 • 3 pont: Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés
 • 2 pont: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

Köszöntő | Az Alapítvány | A Kuratórium | Adatok, elérhetőség | Dokumentumok

Köszöntő

Az innovációs és technológiai miniszter felkérése alapján 2021. augusztus 1-jétől ebben a szerepben támogathatom az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézménnyé alakuló Testnevelési Egyetem működését és fejlődését, rector emeritus-ként és egyetemi tanárként továbbra is aktív részt vállalok az oktatási képzési feladatokban.

Hiszem, hogy a Testnevelési Egyetem hagyományaira és közösségére építve, a megújulás további fejlődésre, dinamikus, pozitív változásokra nyit lehetőséget.

Az egyetem közel 100 éves múltjára, valamint az oktatás-kutatás, a sport, az egészség, a sporttudomány és az egészségtudomány összhangjára építve a Testnevelési Egyetem most is naprakész, versenyképes tudású szakemberekkel, elsősorban az oktatás, képzés területein az élsportot és a teljes a társadalmat közvetlen módon is támogató kutatásokkal járul hozzá a nemzet jóllétéhez, hazánk fejlődéséhez, az életmód és életminőség jobbításához. Méltán lehetünk büszkék eredményeinkre, kiváló szakembereinkre, edzőinkre, olimpikonjainkra, oktatóinkra, kutatóinkra és hallgatóinkra.

Vallom, hogy az új működési modell közelebb áll a Testnevelési Egyetem innovatív, rugalmas működéséhez, vállalkozó szellemiségéhez, az új modellben az egyetem megújult lendülettel kezdhet dolgozni hosszú távú céljai elérésén.

A kuratórium szakmai és stratégiai támogatásával célunk, hogy Közép-Európa vezető testkulturális és sporttudományi egyetemévé váljunk, olyan kiemelkedő tudásközpontot építsünk, amely nemcsak a mindenkori egyetemi polgárok tehetségének kibontakozását és teljesítményének növekedését szolgálja, hanem hozzájárul a tágabb értelemben vett közösség, az egész nemzet egészségének, jóllétének fejlődéséhez is, a társadalmi felőségvállalás gyakorlása során.

Kiemelten fontosnak tartom azt is, hogy ez a modell kiszámíthatóbb működési környezetet eredményez majd, amelynek köszönhetően az egyetem rugalmasabban, gyorsabban reagálhat a változó igényekre úgy az oktatásban, mint a tudományos kutatómunkában, legyen szó a mindennapos testnevelésről vagy az élsportról és más területeken dolgozó sportszakemberekről, amely a primer prevención keresztül kihat a nemzet testi, lelki egészségére is.

Prof. dr. h. c. Mocsai Lajos
kuratóriumi elnök

Az Alapítvány

A Testnevelési Egyetem fenntartója 2021. augusztus 1-jétől a Testnevelési Egyetemért Alapítvány, amely a korábbi fenntartótól, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól vette át ezt a feladatot, és ez által felel az egyetem intézményi, pénzügyi működéséért.

Az alapítványt a 2021. évi XXIV. törvény a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról hozta létre. Az alapítványt 2021. június 30-án jegyezte be a Fővárosi Törvényszék 600 millió forint induló alapítói vagyonnal.   

A Testnevelési Egyetemért Alapítvány az állam által alapított közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak minősül a 2021. évi IX. törvény alapján. Az alapítvány törvényben meghatározott közfeladatai a következők: 

1. a Testnevelési Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása;

2. a Testnevelési Egyetem útján

a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás;

3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, érdekében

a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

A Testnevelési Egyetem a fenntartóváltás következményeként államilag elismert, egyetemként működő felsőoktatási intézményként működik tovább. 

Az alapítvány irányító testülete az öt főből álló kuratórium, tevékenységét 3 fős felügyelőbizottság és a vagyonellenőr felügyeli, feladatait a titkárság támogatja.

Az alapítvány felügyelőbizottsága:

 • Sebők Katalin, a felügyelőbizottság elnöke;
 • dr. Nébald György;
 • prof. dr. Borbély Attila, az Egyetem szenátusa által delegált felügyelőbizottsági tag.

Az alapítvány vagyonellenőre:

 • dr. Kálmán Zoltán

A Kuratórium

Az alapítvány irányító testülete az öt főből álló kuratórium.

A Testnevelési Egyetemért Alapítvány az egyetem működésével kapcsolatos feladatait az egyetem vezetésével és polgáraival együttműködve végzi, különös tekintettel az egyetem szenátusára és egyéb testületeire.

Az egyetem irányítási jogköreinek a kuratórium és a szenátus közötti megoszlását az egyetem alapító okirata rögzíti. Ez alapján az alapítvány fogadja el a Testnevelési Egyetem költségvetését, éves beszámolóját, valamint szervezeti és működési rendjét, vagyongazdálkodási tervét. Emellett dönt gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzését illetően, az egyetem szenátusnak véleményezési joga mellett.

A Kuratórium tagjai

ELNÖK

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem korábbi rektora, rector emeritus, a MEFS elnöke és a NEKA sporttudományos és szakmai főigazgatója

Mocsai Lajos

2014 és 2021 között a Testnevelési Egyetem rektora, jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) sporttudományos és szakmai főigazgatója és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) elnöke. 2021. június 28-tól a Testnevelési Egyetemet fenntartó, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi elnöke és rector emeritus.

Mocsai Lajos 1978-ban szerzett testnevelő tanári diplomát a Testnevelési Egyetemen, majd elvégezte a szakedzői szakot is. 1986-ben mesteredző lett, 2000-ben pedig megkapta az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) Európai mesteredzői fokozatát.

Tanársegédként kezdte egyetemi pályafutását, 1985 és 2004 között egyetemi adjunktusként dolgozott a Testnevelési Egyetemen. 2000 és 2007 között a Kari Tanács tagja volt, illetve a 2001 és 2007 közötti időszakban az intézmény menedzserigazgatójaként tevékenykedett. 2007-től egyetemi docens, 2009-től a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense. Két évig a Semmelweis Egyetem rektori tanácsadója volt, 2014-ben pedig a Testnevelési Egyetem rektorának nevezték ki, ezt a tisztséget 2021-ig töltötte be.

A Testnevelési Egyetemen folytatott oktatói tevékenységén kívül többször adott elő a honi kézilabda-szövetség továbbképzésein és szemináriumain. Az Európai Kézilabda-szövetség szakmai előadójaként a kontinens számos testnevelési és sportegyetemén, illetve edzőképző intézetében tanított. Több nemzetközi edzőkonferencia lektora és tanfolyamvezetője és előadója. 2012-től a Nemzeti Kézilabda Akadémai (NEKA) tudományos és szakmai főigazgatója. Szakmai munkásságának eredményeképpen közel negyven publikáció fűződik a nevéhez.

Több tárasági tagsággal is büszkélkedhet: többek között a Magyar Edzők Társasága alelnöke, a Magyar Kézilabda-szövetség tiszteletbeli elnöke, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) mesteredzője és lektora, a Mesteredzői Kollégium kuratóriumi tagja,  a Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium elnöke, továbbá a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke.

Mindmáig ő a magyar kézilabdasport legeredményesebb edzője. Klubedzőként magyar bajnoki és Bajnokcsapatok Európa Kupája-címet szerzett a Vasas női együttesével, valamint magyar bajnokságot nyert a Honvéd férfi alakulatával. Öt évig irányította az MKB Veszprém férfi csapatát, ezalatt ötször nyert magyar bajnoki címet, négy alkalommal Magyar Kupát, 2008-ban pedig Kupagyőztesek Európa Kupáját. A férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányaként egy világbajnoki ezüstérem és két olimpia 4. hely (1988 és 2012) fűződik a nevéhez, a női nemzeti válogatott edzőjeként pedig Európa-bajnoki arany-, illetve világ- és olimpiai ezüstérmet nyert együttesével.

Trénerként Németországban is letette a névjegyét: Német Kupát és Kupagyőztesek Európa Kupáját nyert a TBV Lemgóval,  a TUS Nettelstedttel pedig Európa Kupa 1. helyezést ért el. 2013-ban a világválogatott vezetőedzője is volt.

Díjai és címei közül kiemelkedik a Magyar Köztársaság Arany Lovagkeresztje, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) adományozta életműdíja, Prima Primissima díja, a Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal és a Doctor Honoris Causa kitüntetése.

"Mint a kuratórium elnöke, célom az, hogy az egyetem hallgatói korszerű képzésben részesülve olyan tudással szolgálják nemzetünket, amellyel a jövő nyertesei lehetnek és ahogy egy ismert tudós megfogalmazta: A Testnevelési Egyetemnek a Nemzet megmentésének egyetemévé kell válnia."

Önéletrajz >>>

TAGOK

Vida József, Takarék Jelzálogbank Nyrt. elnöke

Vida József

A hazai bankszektor egyik meghatározó alakja, a bizalmi vagyonkezelés elismert szakértője, jegyzett fogathajtó-versenyző. Az agrárium kiemelkedő szaktekintélye, természeti és szellemi örökségünk megőrzésének aktív támogatója. 2021. június 28. napjától a Testnevelési Egyetemet fenntartó, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának tagja.

Több mint húsz éve dolgozik a pénzügyi világban. Meghatározó szerepet játszott az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb bankpiaci átalakulásában, a 126 hitelintézetből álló takarékszövetkezeti szektor egyesítésében, a Takarék Csoport és az új Takarékbank létrehozásában, a Takarékbank Zrt. és a MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. elnök-vezérigazgatójaként. A szövetkezeti hitelintézeti integráció fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért gróf Károlyi Sándor Díjjal tüntették ki.

Aktív kezdeményezője és vezetője a Takarékbank, a Budapest Bank és az MKB Bankok fúziójának, a egyesítését előkészítő Magyar Bankholding Zrt. megalakításának és a három bankok fúziójának, a Magyar Bankholding Zrt. vezérigazgatójaként. Jelenleg a Takarék Jelzálogbank Nyrt. elnöke.

Hitelintézeti és vagyonkezelői munkája mellett gazdálkodik, versenylovakat tenyészt, továbbá több társadalmi szervezetben is vezető tisztséget tölt be: a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségénél a felügyelőbizottság elnöke, a leonbergi és hovawart fajtagondozó szervezetek elnöke.

Bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó vállalkozása révén a TV2 Csoport egyik tulajdonosa.

Vida József több egyetem és főiskola – Budapesti Gazdasági Főiskola, Pécsi Tudományegyetem, Szent István Egyetem és a francia Université Paris-Nanterre – hallgatójaként szerzett diplomát, képesítést az informatika, a közgazdaságtan, a jog különböző területein.

Válogatott négyesfogathajtó versenyző, jelenleg a világranglista 32. helyezettje. Szenvedélyes természetjáró és vadász, elkötelezett a magyar természeti és szellemi örökség megőrzése mellett, ezért több dokumentumfilmben produceri szerepet vállalt. A Vadonvilág – gróf Széchenyi Zsigmond nyomában című alkotás 2019-ben készült el; a Kittenberger – Az utolsó vadászat, továbbá a Fekete Istvánról szóló A bereki ember című filmet pedig 2021 szeptemberében mutatták be.

Méhészkedik, a mézfogyasztás népszerűsítését és a világszerte pusztulófélben lévő méhek megmentését támogató Tehetsz méh többet! kampány alapítója. Emellett profi szakács, több könyve jelent meg az elmúlt években.

„Edison szerint a kimagasló teljesítményhez 1 százalék tehetség és 99 százalék szorgalom szükséges. Azon dolgozom, hogy a Testnevelési Egyetem hallgatói, oktatói és kutatói az elérhető legjobb feltételek között tudjanak dolgozni, hogy a sikert sikerre halmozó magyar sportolók képzése is világszínvonalú legyen.”

Önéletrajz >>>

Dr. Schmidt Ádám Tamás, sportért felelős államtitkár

Schmidt Ádám

A Dr. Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda tulajdonosa és vezető ügyvédje, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jogásza, a Testnevelési Egyetem oktatója. 2021. decemberétől a miniszterelnök sportért felelős tanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda politikai főtanácsadója. 2021. június 28-tól a Testnevelési Egyetemet fenntartó, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi tagja.

Dr. Schmidt Ádám Tamás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog‐ és Államtudományi Karán végzett 2004-ben cum laude minősítéssel, majd 2008-ban jogi szakvizsgát tett. Fő szakterülete a sportjogi ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, de jelentős szakmai tapasztalata van állampolgársági ügyekkel kapcsolatos eljárások területén is. Ezen túlmenően nagy jártasságot szerzett az Európia Unió társfinanszírozásával megvalósuló projektek, ingatlanfinanszírozás, továbbá közbeszerzési eljárások terén.

Ügyvédjelöltként korábban több ügyvédi irodában is megfordult, alapító tagként 2009 és 2015 kötözött a Dr. Schmidt Ádám Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje, majd 2015-től a Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda alapító partnere és irodavezető ügyvédje.

Mindmáig szoros kapcsolatot ápol a hazai élsporttal: 2009 és 2011 között a Magyar Olimpiai Bizottság jogi igazgatója volt, 2010-től a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) jogásza, 2011-től pedig az MKOSZ Minősítő Bizottság elnöke. Immáron hetedik éve a Magyar Asztalitenisz-szövetség felügyelőbizottsági tagja, 2011-től pedig a Testnevelési Egyetem oktatója. 

"Hiszem, hogy a sport mellé tudományt, a tudomány mellé hitet kell ragasztani képzéseink során. Test, szellem és lélek együttes munkálásával válhat a ránk bízott tehetség kiművelt emberfővé, aki hivatásával a sportot szolgálja, legyen az tömegsport vagy versenysport. Kuratóriumi tagként célom ennek a szellemiségnek a megjelenítése a Testnevelési Egyetem képzéseiben. Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel!" 

 

Önéletrajz >>>

Dr. Kovács Antal olimpiai- és világbajnok cselgáncsozó, közgazdász, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója

Kovács Antal

A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, az Atomerőmű Sportegyesület ügyvezető igazgatója és elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja. 2021. június 28-tól a Testnevelési Egyetemet fenntartó, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi tagja.

A paksi születésű és kötődésű vezető Magyarország első olimpiai és világbajnok cselgáncsozója. A Paksi Atomerőmű SE-ben kezdte sportpályafutását, és itt érte el világra szóló sportsikereit.

Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kezdte meg, ám néhány évvel később fő érdeklődési területe felé fordult, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi Karán folytatta tanulmányait. Marketingkommunikáció szakon diplomázott, majd 2010-ben doktori fokozatot szerzett a PTE Regionális Gazdaság és Politika Doktori Iskolájában. 2005 óta a Paksi Atomerőmű munkavállalója, 2012 óta pedig az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, a Tájékoztató és Látogatóközpont vezetője.

A PTE Egészségtudományi Karán adjunktusként sportmarketing, sportnevelés, sportszervezés ismeretet tanít. 2015 októbere óta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Szoros kapcsolatot ápol az európai sportszakmai szervezetekkel, tagja a Nemzetközi Dzsúdószövetség Hallhatatlanok Csarnokának. Tudományos munkássága a regionális és társadalmi kutatásokon túl a sport területén is számos hazai és nemzetközi publikációt eredményezett.

A Magyar Sportcsillag Program kurátoraként célja a sportolók kettős életpályamodelljének támogatása, saját tapasztalatai alapján is felhívja a figyelmet az élsport és a tanulás összehangolásának fontosságára. A kommunikációs karrier mellett a sport továbbra is fontos szerepet játszik életében.

Számos társadalmi funkciót tölt be: 2008 óta az Atomerőmű Sportegyesület ügyvezető igazgatója, 2011-től pedig az egyesület elnöki teendőit is ellátja. 2009-től a Sportegyesületek Országos Szövetségének-, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja, 2012-ben a Magyar Cselgáncsszövetség média alelnöke, majd 2018-tól szakmai alelnöke.

"Mint kuratóriumi tag célom egy olyan egyetem kialakítása, amely modern piacképes tudás megszerzése mellett, olyan emberi tulajdonságok fejlesztésével is segíti a nálunk végző hallgatókat, hogy alkalmasak és motiváltak legyenek arra, hogy a társadalmunk különböző szintjein, bármely korosztálynál megfelelő munkát tudjanak végezni annak érdeklében, hogy megtartva hazánk kimagasló sporteredményességi  szintjét ne csak „sportnemzet”, de egészséges „sportoló nemzet” legyen a magyar."

Önéletrajz >>>

Vári Attila olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó, a Magyar Vizilabda-szövetség elnöke

Vári Attila

A Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, 2021. június 28-tól a Testnevelési Egyetemet fenntartó, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi tagja.

Vári Attila vízilabdázóként kétszer nyert olimpiát és Európa-bajnokságot, egyszer pedig világbajnokságot, de Kupagyőztesek Európa Kupa-, LEN Szuperkupa-, illetve több Magyar Kupa- és magyar bajnoki cím birtokosa is. 2011-ben hagyott fel a vízilabdával.

Vári Attila még aktív játékosként vízilabda-szakedzői képesítést szerzett a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán, majd 2007-ben bűnmegelőzési szervező diplomát szerzett a Rendőrtiszti Főiskolán, később pedig, 2017-ben a Széchenyi István Egyetemen sportdiplomáciai szaktanácsadó szakon végzett.

Sportpályafutása alatt, illetve befejezését követően új célokat tűzött ki maga elé: még játékoskorában a Domino Honvéd utánpótlás-koordinátora lett, 2007 és 2010 között a Sportmax Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont sportigazgatója volt, 2010-től pedig kilenc éven át a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként tevékenykedett. A hazai rendezésű, 17. FINA vizes világbajnokságon kormányzati koordinátorként végezte a rábízott feladatokat, majd 2018-tól két évig a Miniszterelnöki Kabinetiroda szakértőjeként dolgozott. 2017-től a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, 2018 szeptemberében pedig megválasztották a Magyar Vízilabda-szövetség elnökének. Több mint tíz éve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága szakmai tanácsadója.

2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével, 2004-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki. 2000-ben az év legjobb férfi vízilabdázójának választották.

„A kuratórium tagjaként mindennél fontosabbnak tartom a felnövekvő nemzedékek stabil és sikeres jövőképének kialakítását, mely főként a képzési rendszer progresszív fejlődése által érhető el. Mindezért kuratóriumi tagként elkötelezett vagyok a Testnevelési Egyetem pedagógus-, illetve testnevelő tanári- és sportszakmai képzésének nemzetközi léptekben történő fejlesztése iránt, így kiemelten fontosnak tartom az ezen területekhez kapcsolódó infrastrukturális, személyi és környezeti háttér fejlesztését.”

Önéletrajz >>>

Adatok, elérhetőség

 • Alapítvány neve: Testnevelési Egyetemért Alapítvány
 • Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
 • Alapítás éve: 2021
 • Bejegyzés dátuma: 2021. június 28.
 • Nyilvántartási száma: 01-01-0013147
 • Statisztikai számjel: 19306782-9499-560-01
 • Végzés száma: 11.Pk.60.377/2021/2.
 • Adószám: 19306782-1-43
 • Alapítvány e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Az Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Közérdekű adatok >>>

Dokumentumok

 • Adatvédelmi és információszabadság szabályzat >>>
 • Szervezeti és működési szabályzat
  • Szervezeti és működési szabályzat, hatályos: 2022. 01. 29-től >>>
  • Szervezeti és működési szabályzat, hatályos: 2021. 11. 19. - 2022. 01. 28. >>>

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú iparjogvédelmi, valamint alapfokú szerzői jogi tanfolyamokat indít. A 20 órás képzések végén alapfokú szakvizsgára kerül sor.

A súlyos COVID-19 betegek kezelésének leghatékonyabb, és máig egyetlen bizonyított módja a plazmaterápia, amely életeket menthet. Az oltás a végleges megelőzés, a plazmaterápia pedig a már beteg emberek gyógyítását segítő hatékony terápia. A szérum kizárólag a gyógyult betegek véréből állítható elő, ezért kulcsfontosságú, hogy közülük minél többen vegyenek részt plazmaadáson. A Testnevelési Egyetem figyelemfelhívó akciót indít annak érdekében, hogy minél több gyógyult ember adjon vérplazmát az új betegek gyógyítása érdekében.

Dear PhD Students! The Tempus Public Foundation’s partner, the Academic Cooperation Association (ACA), is conducting a study of personalised assistance (support services) to international mobile academics in Hungary, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, and Slovenia.

Dear PhD Students! The Tempus Public Foundation’s partner, the Academic Cooperation Association (ACA), is conducting a study of personalised assistance (support services) to international mobile academics in Hungary, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, and Slovenia.

A Fulbright Bizottság 2021-ben is meghirdeti ösztöndíjait a 2022/2023-as tanévre, az Egyesült Államokba.

A Fulbright Bizottság 2021-ben is meghirdeti ösztöndíjait a 2022/2023-as tanévre, az Egyesült Államokba.

A Sporttudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktori ösztöndíj elnyerésére a 2020/21. tanév II. félévétől kezdődően.

A Sporttudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktori ösztöndíj elnyerésére a 2020/21. tanév II. félévétől kezdődően.

Ha korábban atletizáltál, vagy csak szereted az atlétikát és megtapasztalnád, hogy milyen feladatokkal jár egy verseny komplett lebonyolítása, akkor ne hagyd ki a lehetőséget és csatlakozz a MASZ versenybírói csapatához! Ha ügyes vagy, akár a Budapest 2023 Atlétikai Világbajnokságon is benne lehetsz a csapatban!

Az Alumni, Karrier és Speciális Hallgatói Szolgáltatás Iroda (AKSI) szervezésében a 2020/2021. tanév II. félévében is folytatódnak az ingyenes felzárkóztató kurzusok a Testnevelési Egyetemen. Egy online űrlap töltésével lehet jelentkezni a hallgatók által nehezebbnek vélt tantárgyakból ingyenes korrepetálásra.

Az Alumni, Karrier és Speciális Hallgatói Szolgáltatás Iroda (AKSI) szervezésében a 2020/2021. tanév II. félévében is folytatódnak az ingyenes felzárkóztató kurzusok a Testnevelési Egyetemen. Egy online űrlap töltésével lehet jelentkezni a hallgatók által nehezebbnek vélt tantárgyakból ingyenes korrepetálásra.

Későbbi időpontban szervezi meg a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) az eredetileg 2021. május 19-21. közötti időszakra tervezett IV. Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciát. Hogy mikor, az a Testnevelési Egyetem YouTube-csatornáján közzétett tájékoztatóból kiderül.

Új tagokat keresünk az egyetem diákmentor gárdájába. Ha úgy érzed, hogy egyes tantárgyakat tökéletesen elsajátítottál egyetemi éved során, széleskörű az ismeretanyagod, amely az adott tantárgy jeles teljesítéséhez szükséges, és van kedved tudásodat hallgatótársaid segítésére, felzárkóztatására fordítani, akkor ne habozz, jelentkezz nálunk!

Új tagokat keresünk az egyetem diákmentor gárdájába. Ha úgy érzed, hogy egyes tantárgyakat tökéletesen elsajátítottál egyetemi éved során, széleskörű az ismeretanyagod, amely az adott tantárgy jeles teljesítéséhez szükséges, és van kedved tudásodat hallgatótársaid segítésére, felzárkóztatására fordítani, akkor ne habozz, jelentkezz nálunk!

Kedves Hallgatók! A 2020/2021. tanév II. félévével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Kedves Hallgatók! A 2020/2021. tanév II. félévével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A Testnevelési Egyetemen jubileumi díszoklevelet adományoz azon korábban végzett hallgatóinak, akik oklevelüket legalább 50 éve szerezték meg és tevékenységükkel közmegbecsülést érdemeltek ki az egyetem, illetve jogelőd intézményei hírnevét öregbítve - számolt be a felemelő eseményről Dr. Lőkös Dániel Alumni, Karrier és Speciális hallgatói Szolgáltatások Irodavezető.

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!