2015. március

TFSE női röplabda play-off

A TFSE női röplabda csapata megkezdi a play-off küzdelmeit, mely arról dönt majd, hogy melyik csapat kerülhet a legjobb négy közé, azaz az NB I Bajnokság elődöntőjébe. Az ellenfél az UTE együttese. Az első mérkőzés 2015. március 19-én 18.30-kor lesz a TF "D" teremben, a harmadik 2015. március 26-án 18.30-kor, szintén a TF-en.

TFSE női röplabda play-off

Mindenkit szeretettel várunk, szurkoljunk együtt csapatunknak! Hajrá TFSE!

TFSE női röplabda play-off

45. Mozgásbiológiai Konferencia

A Magyar Biológia Társaság Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztály, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT), a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság, a Debreceni Akadémiai Bizottság Sportbiológia- és mozgásszervi Munkabizottság áprilisban rendezi a 45. Mozgásbiológiai Konferenciát, melynek témakörei:

 • a mozgás, mint az egészség-megőrzés fő tényezője, primer és szekunder prevenció,
 • a testmozgás és a sport szerepe a civilizációs betegségek megelőzésében,
 • mozgásrendszer összehasonlító biológiája,
 • a vegetatív működések pszichomotoros kontrollja,
 • a mozgásszervi rendellenességek epidemiológiája,
 • az óvodáskorú gyerekek, az általános és középiskolai tanulók, a felsőoktatás hallgatóinak biológiai fejlettsége,
 • az egészséges életre nevelés problematikája,
 • a sportpszichológiai és sportpedagógiai kutatások legújabb eredményei,
 • a motoros képességek vizsgálatának újszerű módszerei, adatfeldolgozási módjai és összefüggései pedagógiai, pszichológiai, szociológiai aspektusból,
 • a mérés-értékelés problematikája a testnevelésben és a sportban,
 • a tradicionális és divatos sportágak oktatási, edzésmódszertani, versenyfelkészítési problémái,
 • a sport gazdasági hátterének, helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata – a sportgazdaság időszerű kérdései, sportmenedzsment,
 • a sportszakember-képzés változásainak tapasztalatai,
 • a mozgás terápiás jellegének hatásait elemző kutatási eredmények.
A konferencia időpontja: 2015. április 16-17. (csütörtök és péntek). A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (Debrecen, Böszörményi út 138.)

Programfüzet az előadás-kivonatokkal >>>

45. Mozgásbiológiai Konferencia

Ez a mi világunk!

Vajon milyen lehet egy ünnepség az 1848–49-es szabadságharc kitörésének 167. évfordulóján, 2015-ben? – tettem fel magamnak a kérdést a Testnevelési Egyetemen rendezendő eseményre igyekezve. Nos, alig egy órával később megkaptam a választ: éppen olyan, mint amilyenre nem számítottam, és amely után az intézményt elhagyva katartikus élmények kavarogtam a fejemben.

Az előadásra készülő fiatal lányok és fiúk eleve tökéletes összképet varázsoltak. Tiszta tekintetűek, sportos alkatúak valamennyien, a legapróbb nyoma sem volt a telefon nyomkodásában vagy a sportolás elhanyagolásában meggörnyedt nyaknak, hátnak, szóval jó volt rájuk nézni.

Aztán elkezdődött maga a műsor...

A tüneményes Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina által összeállított produkciót képtelenség szavakkal visszaadni, de azért teszek rá egy kísérletet. A verset szavalók szép kiejtése, a zenei összeállításra látványos tornaelemeket elővezető leányok bemutatója, valamint a néptáncot járó fiatalemberek teljesítménye egyaránt a napjainkban méltánytalanul elhanyagolt emberi értékek csillogásával töltötték meg az aulát, nem is beszélve az éneklőkről.

Vránics Ildikó és Ekanem Bálint külön-külön, majd együtt énekelve is olyasmit művelt, amit valószínűleg kevesen tudnak: képesek játszani a hallhatóság érzelmeivel, érzéseivel. Az viszont egészen biztos, hogy nem kell "bóvliműsor" mentorának lenni ahhoz, hogy megállapítsuk, kivételes tehetségű fiatalokról van szó. Merthogy tényleg tehetségesek, csakúgy, mint a többi szereplő.

"Szabaddá tettem a hallgatók számára ezt a csütörtöki napot, hogy lehetőség szerint minél többen el tudjanak jönni az ünnepségre – mondta a vastapssal záruló előadást követően Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, a magyar kézilabdasport emblematikus figurája. – Csodálatos műsor volt, minden pillanatát élveztem, borsódzott a hátam. Ez a csaknem egy óra is rámutatott, hogy milyen erő és tehetség lakozik az intézményben. Egyébként valamennyi előadásunk magas színvonalú, s mint a sportolók, mindig arra törekszünk, hogy legközelebb még jobbak legyünk."

Mintha 1848 szellemének megidézése közben az előadók és a mintegy háromszáz fős hallgatóság kinyújtotta volna kezét egymás felé, imígyen jelezve: igen, ez a mi világunk.

Élmény volt benne élni.

Kamler János

Ez a mi világunk!

Sport és európai értékek

Az Európai Unió egyik legmeghatározóbb konzultatív és tanácsadó testülete, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság "Sport és európai értékek" címmel közmeghallgatást tartott azzal a céllal, hogy közös álláspontot kialakítva egy un. véleményben fejtse ki álláspontját a sport európai szerepéről. Erre az eseményre előadónak kértek fel, amelyet nagy megtiszteltetésnek éreztem és a Testnevelési Egyetem oktatójaként részt vettem a rendezvényen.

Sport és európai értékek

Dán sportvezetők látogatása

Március 12-én 35 sportvezetőt fogadtunk Dániából, tanulmányi útra érkeztek egyetemünkre.

Látogatásuk célja az volt, hogy tanulmányozzák a nálunk már régóta bevezetett edzőképzést, ami az ő országukban még elég gyengén szervezett. Ugyanis 2015. augusztusában ott is bevezetik a mindennapos testnevelést, így a szakképzett emberek megléte kiemelt fontosságú most számukra. Továbbá kíváncsiak voltak arra is, hogy az itt bevezetett törvény milyen változásokat hozott az országnak és a sportéletnek.

Dr. Kozsla Tibor nemzetközi osztályvezető, Dr. Farkas Judit minőségbiztosítási és akkreditációs irodavezető, Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszónő és a Nemzetközi Osztály munkatársa, valamint Gulyás Erika tanársegéd prezentációval készültek a csoport fogadására és a minél magasabb színvonalú tájékoztatásnyújtásra.

A közös munka eredményesen zajlott le, és reméljük, hogy a csoport sokat tud majd hasznosítani az itt elhangzottakból.

Dán sportvezetők látogatása

48-ra emlékeztünk

Mivel március 15-e az idén vasárnapra esik, a Testnevelési Egyetem már 12-én, csütörtökön emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésére.

48-ra emlékeztünk

ERASMUS+ pályázat

Megjelent a 2015-2016. évi ERASMUS+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás pályázat kiírása, részletes tájékozatatással együtt. Az anyag, valamint a jelentkezési lap PDF formátumban letölthető a “Nemzetközi kapcsolatok” oldal “Erasmus” blokkjából, innen.

ERASMUS+ pályázat

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Jelentkezési felhívás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre (2014/2015. tanév 2. félév).

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei

 • be nem töltött 35. életév,
 • magyarországi* felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság,
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,
 • a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel megléte szükséges.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama

Az ösztöndíjprogramban való részvételre az alábbiakban meghatározott időtartamon belül van lehetőség:

 • legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig,
 • de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete

A kitöltött jelentkezési lap alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az illetékes szakszövetség, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) Tanácsadó Testülete tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a jelentkezési feltételek, az értékelési szempontok, valamint a javaslatok alapján a miniszter dönt. (kitöltési útmutató >>>)

Az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság) látja el.

A jelentkezés elbírálásának szempontjai

Olimpiai/paralimpiai sportágban és versenyszámban:

 • a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen, melyik kategóriában (Olimpia/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)
 • az illetékes szakszövetség javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen melyik kategóriában (Olimpia/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)
 • a jelentkezésig elért sporteredmények (kizárólag olimpiai/paralimpiai versenyszámban, a felnőtt vagy felnőtt alatti utolsó utánpótlás korosztályban, Európa-bajnokságon, Világbajnokságon, illetve Olimpián/Paralimpián elért eredmény vehető figyelembe)
 • a Tanácsadó Testület javaslata arra vonatkozóan, hogy kiket tart érdemesnek az ösztöndíjprogramban való részvételre.

Az ösztöndíj mértéke

Az összeg alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértéke határozza meg, ami a 2014/2015. tanévben: havi 34.000.-Ft.

 • I. Kategória: Olimpia/Paralimpia
  • a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 204.000.-Ft/hó (a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa)
  • b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 170.000.-Ft/hó (a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse)
 • II. Kategória: Világbajnokság
  • a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 170.000.-Ft/hó (a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse)
  • b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 136.000.-Ft/hó (a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese)
 • III. Kategória: Európa-bajnokság
  • a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 136.000.-Ft/hó (a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese)
  • b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 102.000.-Ft/hó (a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa)
Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható.

Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több ösztöndíj-kategóriának való egyidejű megfelelés esetén a jelentkezőt a magasabb összegű ösztöndíj-kategóriába kell besorolni.

Egy ösztöndíj-kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén az ösztöndíj összege nem módosul.

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek

 • kitöltött adatvédelmi nyilatkozat
 • a felsőoktatási felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony igazolás)
Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben

 • ha a jelentkező nem felel meg a részvételi feltételeknek,
 • ha nem maga a jogosult nyújtotta be a jelentkezését,
 • ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés,
 • ha a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott, illetve ha hamis adatot tartalmaz,
 • ha az adatvédelmi nyilatkozat hiányzik.
Az érvénytelenség fenti eseteiben nem kerül sor döntéshozatalra az ösztöndíjra való érdemességről!

A jelentkezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség. A jelentkezés elbírálása és a döntéshozatal során méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. A döntés ellen nincs jogorvoslatra lehetőség. A hallgatói jogviszony visszamenőleges passziválása esetén az adott félévre átutalt ösztöndíjra visszafizetési kötelezettség vonatkozik.

A jelentkezés módja

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a csatolandó mellékleteket 2 példányban a megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni: Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága (1054 Budapest, Hold utca 1.). A postára adással egyidejűleg elektronikusan is kérjük beküldeni a jelentkezési dokumentációt az alábbi elektronikus elérhetőségre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Figyelem: hivatalos jelentkezésnek a postai úton történő jelentkezés minősül!

Jelentkezési (postára adási) határidő: 2015. március 31. kedd

Értesítés a jelentkezés eredményéről

A miniszter döntéshozatalát követően a jelentkezőt írásban értesíti az Államtitkárság. (A döntéshozatal időpontja nem azonos a jelentkezés beérkezésének napjával.)

* A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) fogalomrendszerében felsőoktatási intézmény alatt a magyarországi székhelyű, az Nftv. 1. mellékletében felsorolt állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményt kell érteni. Ennek megfelelően az Nftv. 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézményi kört kell figyelembe venni.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Szenior programok márciusban

A szenioroknak szóló sorozatunk következő előadása 2015. március 16-án 17 órakor lesz az Aulában. Vendégként a Kossuth- és Jászai-díjas, válogatott lovas múlttal is rendelkező Halász Judit színművésznőt hívtuk meg. Az előadás témája a nagyszülők szerepe a családban.

Március 17-én 3 órától folytatódik a gerinctorna, 20-án 3 órától pedig a jóga.

A programokra a belépés ingyenes.

Szenior programok márciusban

Kismamák nagy napjai

Képzeljék el, amint kismamák babakocsit tolva futnak! Pedig létezik ilyen, méghozzá nyolchetes program részeként.

Kismamák nagy napjai

Miről is van szó? Főképpen arról, hogy a kismamák megőrizzék egészségüket a szülés után is, rendszeresen mozogjanak, sőt a szakértőktől a helyes táplálkozás, valamint a pszichológia kérdéskörében is válaszokat kapjanak felvetődő kérdéseikre. A Változtass, hogy változhass! elnevezésű programban csoportos edzés is szerepel, egy héten négy, ebből kettőnek a jelentős átalakulás előtt álló Testnevelési Egyetem ad otthont. Az ötletgazda Nyári Fruzsina, a Fuss Babakocsival! Egyesület vezetője, a szakértőket pedig a Magyar Mozgástudományi Egyesület biztosítja.

S ha már tudomány: a nyolchetes program során mért eredményeket az októberben rendezendő 5. Közép-európai Elhízástudományi Kongresszuson is bemutatják, így még tisztább képet kaphatunk a kismamák számára tanácsos életvitelről.

Aki pedig március 23. délelőtt tíz órára ellátogat az Árpád-hídhoz, a saját szemével győződhet meg róla, hogy a babakocsival szaladgáló kismamák látványa tényleg nem képzelgés.

Kismamák nagy napjai