;>
Archívum

2010.

Rekreáció táborok 2010-ben

Rekreáció táborok 2010-ben

I. Sítábor

2010 jan 21-24 Ausztria, Hebalm

 • MA tanári 3 és 5 félévesek levelező: 18 fő
 • BSc rekreáció levelező III. év: 12 fő
2010 február 28-márc 6, márc 6-12
 • BSc rekreáció nappali III. év: 47 fő
 • MA testnevelő nappali 1. év, pótlók: 36 fő
II. Kerékpár tábor
 • BSc II. év testnevelő-edző levelező: április 18-19 (51 fő kb. áprilisi K-héten  rekitáboruk is* lesz!)
 • ...
További információk a Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék oldalán.

Levél a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítása érdekében

Levél a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítása érdekében

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja, prof. Dr. Tihanyi József, Atlétika tanszékének vezetője Szalma László és oktatója, dr. Eckschmiedt Sándor a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítása érdekében az alábbi tartalmú levelet intézte dr. Schmitt Pálhoz, a MOB elnökéhez, Molnár Zoltánhoz, a MOB főtitkárához, dr. Schulek Ágostonhoz, a MASZ tiszteletbeli elnökéhez, Gyulai Miklóshoz, a MASZ elnökéhez és Gyulai Mártonhoz, a MASZ főtitkárához.

Már az 1990-es évek elején világossá vált, hogy az országban teret nyerő „nyugati típusú” gazdaság és társadalompolitika a testnevelési és sporttevékenységek lehetőségeinek az átalakulásához, jelentős beszűküléséhez vezet. A magyar atlétika legeredményesebb versenyszámára, a kalapácsvetésre vonatkozóan ez azt jelentette, hogy dobópályákat szüntettek meg, amellyel a kalapácsvetés elterjedtsége, fennmaradása veszélybe került, emellett az anyagi támogatások elvonásával egyesületeket, szakosztályokat tettek működésképtelenné, sportolókat zárva el az egészséges életmódtól, a sportkarriertől, olyan szakembereket távolítva el az ifjúság nevelésétől, akik sok évtized munkájának a tapasztalatai birtokában magas színvonalú edzői tevékenységet folytattak.

A korábban több tucat, kalapácsvetőkkel foglalkozó sportegyesületünkből – tudomásunk szerint – már csak kettőben van kalapácsvetés.

A napjainkban elérhető nagy dobástávolság miatt a kalapácsvetés nagy területet igényel (kb 120x60 m), ez a körülmény jelentősen megdrágítja, vagy éppen kizárja a kalapácsvetők nevelésének a lehetőségét.

A dobástechnika sajátosságaiból fakadóan a kalapács kevésbé irányítható a kidobás során, mint pl. a gerely. Az irányíthatóság nehézségei és a növekvő dobástávolság együttesen a kalapácsvetés balesetveszélyességének a kialakulásához vezetett. Ahogyan a kalapácsvetés –teljesítmények javultak, a versenyszám úgy került egyre jobban az atlétikai versenyek programjának a perifériájára a fokozódó balesetveszélyessége miatt. Már sok év óta vagy a többi versenyszám előtt, után vagy más helyszínen rendezik meg a kalapácsvetést.

A versenyeken alkalmazott hatalmas és igen drága védőháló sok hátrányt hordoz (nyomatszó, elriasztó, szinte láthatatlanná teszi a dobót, a kidobott kalapács kis mozgáshiba esetén is beleakadhat), nem megoldás a kalapácsvetés körüli problémákra.

Az egyetlen helyes megoldás, a kalapácsvetés versenyszabályainak az elérhető dobástávolság csökkentésére irányuló megváltoztatása. Véleményünk szerint ennek legalkalmasabb módja a kalapács súlyának a növelésével együtt a szer hosszának a csökkentése. Erre vonatkozóan az 1990-es évek második felében egyénileg próbáltunk ki különböző méretű kalapácsokat, majd 2000-ben az Ön édesapja segítségével, az IAAF hivatalos felkérésére – a TF Biomechanika Tanszékével együttműködve – folytattunk vizsgálatokat. A vizsgálatok célja az volt, hogy találjuk meg azokat a kalapácsméreteket, amelyek alkalmazásával a dobástávolság jelentősen csökkenthető, ugyanakkor, ugyanazok a testalkatú, kondicionális képességekkel rendelkező kalapácsvetők legyenek a legjobbak, akik a jelenleg szabályos méretűvel is az élvonalba tartoznak.

A feladatot elvégeztük, az ajánlott kalapácsméreteket (szersúly, szerhossz) 40-45 métertől, 65-70 méterig ötméterenkénti teljesítménysávokban adtuk meg, amelyekkel a jelenleg szabályos szerrel, a jelenlegi világcsúccsal (86,74 m) egyenértékű eredményeket lehet elérni (Eckschmiedt Sándor, Mecseki Attila, Szilágyi Tibor, Zsivótzky Gyula (2001): Vizsgálatok és vizsgálati eredmények a kalapácsvetés versenyszabályainak a módosításához. Angol nyelven: Investigation and its results with the aim of hammer Throw. – Kézirat az IAAF részére. Ebből a tanulmányból emeltük ki az 1. táblázatot).

1. táblázat Javasolt új kalapácsméretek felnőtt férfiak részére

Új világcsúcs sáv (m)
A kalapács
tömege (kg) hossza (cm)
40-45
13
90
12
70
45-50
10
70
12
90
50-55
8
60
11
80
55-60
7,26
70
9
80
10
100
60-65
7,26
80
9
100
65-70
7,26
90
9
110
A mi munkánkat követően az IAAF-nek az lett volna a feladata, hogy a táblázatból kiválassza azt a teljesítményzónát, amelybe a leendő világcsúcsokat kívánja és azt a kalapácsméretet, amelyet a kiválasztott teljesítménysávban javasoltak közül a legjobbnak vél. Sajnos semminemű hivatalos választ nem kaptunk a tanulmányunk elküldését követően.

A méretváltoztatásra vonatkozó indokainkat, javaslatainkat, majd a vizsgálati eredményeinket folyóiratokban hoztuk nyilvánosságra. [Eckschmiedt Sándor, Mecseki Attila (1999): Elérkezett az idő a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítására (Atlétika 3. sz. 26-28 o. Budapest), Eckschmiedt Sándor, Mecseki Attila (2000): Elérkezett az idő a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítására. (Kalokagathia XXXVIII. Évf. 1-2 sz. TF  Budapest). Eckschmiedt- A.- Mecseki (2001): Change the rules of hammer throw, please! (New Studies in Athletics no. 2. IAAF. 33-36)],

Nemzetközi kalapácsvető versenyen – a jelenleg szabályos és egy, az 1. táblázatból kiválasztott méretű kalapáccsal (8 kg. 60 cm) – készült videofelvételek alapján ellenőrző elemzést végeztünk. Az eredmények megerősítették a korábbi méréseken és számításokon alapuló javaslatainkat, azaz , hogy a kalapácsvető mozgás kritikus paraméterében, a jelenleg szabályos és az alkalmazott 8 kg-os, 60 cm-es szerrel végzett dobások között nincs szignifikáns különbség.

2004 óta a TF-en 60 cm hosszú szerrel (2. sz. táblázat) oktatjuk a kalapácsvetést, hatékonyabban, sikeresebben, mint a jelenleg szabályos hosszúságú kalapáccsal. Ezeket a tapasztalatainkat is nyilvánosságra hoztuk: (Dr. Eckschmiedt Sándor, Mecseki Attila (2008): Vizsgálatok és megfigyelések a kalapács racionális méretváltoztatása, illetve a kalapácsvetés fennmaradása érdekében. Sport és Életmódmagazin. Atlétika 2. szám. A tanulmányban javasolt kalapácsméreteket a 2. táblázat tartalmazza).

2. táblázat Javasolt kalapácsméretek a felnőtt férfi és női kalapács jelenlegi arányai alapján

Csoport

Férfiak Nők
szerhossz (cm) szersúly (kg) szerhossz (cm) szersúly (kg)
Felnőtt
60
8
60
4,4
Utánpótlás
60
8
60
4,4
Junior
60
6,6
60
4,4
Ifjúsági
60
5,5
60
4,4
serdülő
60
5
60
3
TF-es
60
5
60
3
Szükséges megemlíteni, hogy a kalapácsvetők számára nem jelent újdonságot egy, a szabályos kalapács méreteitől eltérő hosszúságú, súlyú, nyeles, vagy füles eszközzel történő kalapácsvetés, vagy kalapácsvetésszerű dobás. A különböző méretű, súlyú, felépítésű dobóeszközök alkalmazása ugyanis a kalapácsvetők esetében a technikai képzés és a speciális gyorsaság, gyorserő fejlesztés szerves része – már legalább 50 éve. Tehát egy rövidebb, nehezebb kalapácsra való „átállás” nem okozhat visszaesést a kalapácsvetés már elért technikai színvonalában.

Megjegyzendő még, hogy az USA-ban az 1960-as években téli fedettpályás bajnokságokat rendeztek kalapácsvetésben, 45 cm hosszú, 14,5 kg- súlyú kalapáccsal. Ugyanilyen szerrel Magyarországon is edzettek kalapácsvetők.

A kalapács méretváltoztatása, vagyis a kalapácsvetés megmaradása érdekében folytatott törekvéseink mindeddig eredménytelenek maradtak. Kérjük Önt, szíveskedjék mielőbb lépéseket tenni illetékes nemzetközi fórumoknál a kalapácsvetés versenyszabályainak az általunk javasolt és a gyakorlatban helyesnek bizonyult változatása érdekében.

Nagy kár lenne, ha ez a látványos és értékes, több ezer éves múltra tekintő versenyforma, versenyszám, a magyar atlétika legsikeresebb versenyszáma a pályahiány okozta utánpótlás csökkenés, a szokásos versenyprogramból kiemelés okozta ismertség, népszerűség vesztés miatt teljesen elsorvadna. (A kalapácsvetésnek az IAAF Diamond League versenysorozatból való kihagyása már több, mint riasztó jel, ez már egy félreérthetetlen, konkrét lépés a versenyszámnak a nagy nemzetközi versenyekből való kiiktatására, amelynek hosszú távú következménye a versenyszám megszűnése).

Fáradozásait előre is köszönjük és felajánljuk további segítségünket a kalapácsvetés megmaradásáért folytatott tevékenységben.

Budapest, 2010. január 18.

"Sport és környezetvédelem" konferencia

"Sport és környezetvédelem" konferencia

A Magyar Sporttudományi Társaság Környezetvédelmi Szakbizottsága konferenciát rendez 2010. február 18-án (csütörtökön) "Sport és Környezetvédelem" címen. Ezúton hívjuk Önt nagy szeretettel az eseményre, amelynek programját az alábbiakban olvashatja.

Kérjük, részvételi szándékát a  jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jelezze!

08.00-09.00 Érkezés, regisztráció. Levezető elnök: Ujj Zoltán, az MSTT Környezetvédelmi Szakbizottságának vezetője.

Délelőtt (9:00 – 12:00)

 • 09.00-09.15 A konferencia megnyitása
 • 9.15.- 9:25 – Köszöntő – Tóth Miklós, elnök, Magyar Sporttudományi Társaság
 • 9.30.- 9.45 – Környezetvédelem a magyar sportéletben – Bardóczy Gábor, főosztályvezető helyettes, Sport Szakállamtitkárság
 • 9.50 – 10.30 – Sport és környezetvédelem a jövő nemzedékek szemszögéből – Fülöp Sándor, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa
 • 10.40 – 11.20. - A biológia sokféleség megőrzése, az ökoszisztémák védelme, tájvédelem, földhasználat – Gyulai Iván, ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója
 • 11.25 – 12.00. Fenntarthatóság és sport, avagy zöldíthető-e a sport világa? – Németh Imre osztályvezető, KVVM, Társadalmi Kapcsolatok és Környezeti Nevelési Osztály
12.00. – 12.15. Kérdések, válaszok 12.15. – 13.00. Büféebéd

Délután (13:00 – 16:00)

 • 13.00. – 13.20 – A sportlétesítmények környezetvédelmi szempontú építése – Ertsey Attila építész, az Építész Kamara alelnöke
 • 13.25 – 13.35 – Egy sportlétesítmény működtetése megújuló energiával – Tóth József Péter, polgármester, Lipót
 • 13. 40. – 13.50. A szennyezett levegő hatása a sporttevékenységre – Ujj Zoltán
 • 13.50 – 14.10. A budapesti kerékpárutak levegőszennyezettsége – Vaskövi Béláné, OKI
 • 14. 10. – 14. 25. Környezetvédelem az egyetemi oktatásban – Dosek Ágoston, egyetemi tanár, Testnevelési Egyetem
 • 14.25. – 14.40. A környezetvédelem és nevelés a diáksport programokon – Szlatényi György főtitkár, Magyar Diáksport Szövetség
 • 14.40.- 14. 50. – A fenntartható tájfutás – Gerely Ferenc, Magyar Tájékozódási Futó Szövetség
 • 15.00. -15.15. A jövő sportautójaElektromos gokart - Willisits Vilmos, vállalkozó
 • 15.15.- 15.30.- Az elektromos krosszmotor – Szenteszki Szilárd, vállalkozó
 • 15.30 – 16.00. Kérdések, válaszok
16.00. Zárszó

Kiegészítő program

 • környezetvédelmi reklámfilmek vetítése – MOB KB által készített kisfilmek
 • környezetvédelmi plakátok kihelyezése – MOB KB által készített plakátok
Kiállítás
 • Elektromos gokart (Intermotor Kft.)
 • Hy-go üzemanyagcellás autó
 • Quantya elektromos crossmotor
 • Környezetvédelmi problématérkép a magyar sport területén
Főtámogató: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Információ: Magyar Sporttudományi Társaság Környezetvédelmi Szakbizottsága

 • Ujj Zoltán, elnök (30/201-6765) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Teveli Petra, titkár (30/5370-709) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Olimpiai lottó a Népszabadságban

Az Olimpiai lottó a Népszabadságban

Virág György, Váczi János, sportközgazdász, valamint Dr. Berkes Péter, a Sportmenedzsment Tanszék egyetemi adjunktusa által kitalált, az olimpiai sportágak számára a szerencsejáték-piacról addicionális bevételeket juttató "Olimpiai lottó" koncepciójáról a Népszabadság is beszámolt.

A cikk itt olvasható.

19th ICSSS: new application submission deadline

19th ICSSS: new application submission deadline

For the past several days we have been experiencing technical difficulties with the registration page of the 19th International Student Sport Conference in Budapest. Thankfully these problems have now been overcome with a temporally solution and we are extending the registration deadline through February 10, 2010.

We apologize for any inconvenience you may have experienced.

Riccardo Di Gimiani PhD házi vitája

Riccardo Di Gimiani PhD házi vitája

Értesítjük Önöket, hogy Riccardo Di Gimiani PhD hallgató házi vitájára kerül sor 2010. január 28-án (csütörtökön) 10 órakor a Tanácsteremben. Témájának címe: Effects of  whole-body vibration  training on muscle strength and flexibility: the significance of the frequency of stimulation. Témavezetője: Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár.
Az Olimpiai lottóról a Magyar Televízióban

Az Olimpiai lottóról a Magyar Televízióban

Virág György, Váczi János sportközgazdász, valamint Dr. Berkes Péter, a Sportmenedzsment Tanszék egyetemi adjunktusa által az olimpiai sportágakat a szerencsejáték-piacról addicionális bevételekhez juttató "Olimpiai lottó" elnevezésű program az MTV "Ma reggel" című műsorában szerepelt.

Az interjú anyaga itt tekinthető meg.

Az edzőképzés és továbbképzés jövője

Az edzőképzés és továbbképzés jövője

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi kar (TF) tisztelettel meghívja

Az edzőképzés és továbbképzés jövője című országos szakmai konferenciájára

2010. január 29. (péntek) 9:30 – 14:00 óra Budapest, XII. Alkotás u. 44., Aula

Válságban a sportszakemberképzés Uniós irányelvek - keretek vagy béklyók? Vészhelyzet a magyar sportban

Keressük együtt a megoldásokat!

A rendezők várják a felelősséget érző és segítőkész sportszakemberek, döntéshozók közreműködését a képzés-továbbképzés korszerűsítése érdekében.

Program

 • 09:30 - 10:00 Regisztráció
 • 10:00 - 10:30  Megnyitó és köszöntők
  • Dr. Tihanyi József, TF dékán
  • Dr. Simóka Beáta, ÖM sportszakállamtitkár
  • Dr. Schmitt Pál, MOB elnök
  • Dr. Mészáros János, NSSZ alelnök
 • 10:30 – 12:00  Üléselnökök: Dr. Frenkl Róbert (MSTT), Bicskei Bertalan (MET)
  • Dr. Bognár József, TF: A négyszintű edzőképzés problémaköre
  • Dr. Kozsla Tibor, TF: Nemzetközi kitekintés
  • Dr. Ormai László, MET: Az edzőképzés és továbbképzés a gyakorlat tükrében
  • Dr. Ábrahám Júlia, OKJ szakértő: OKJ-s képzés, oktatás, vizsgáztatás
  • Dr. Géczi Mariann, NUSI-UPI: Jogi háttér a képzésben, továbbképzésben
  • Leyrer Richárd, NSSZ: Nem olimpiai sportágak jelene és jövője az edzőképzés tekintetében
 • 12:00  Kávészünet
 • 12:15  Üléselnökök: Köpf Károly (NUSI), Dr. Sós Csaba (TF)
  • Hajdú János, MKSZ szakmai igazgató: Legjobb gyakorlatok I.
  • Weisz Róbert, MKKSZ szakmai igazgató: Legjobb gyakorlatok II.
  • Kiss László, MUSZ szövetségi kapitány: Legjobb gyakorlatok III.
  • Dr. Szabó Tamás, NUSI-UPI: Képzési kompetenciák a Héraklész programban, és ennek hatása az edzőképzésre
  • Dr. Gombocz János, TF: Az edzőképzés szerepe a nevelővé válás folyamatában
  • Dr. Bognár József, TF: Összefoglalás - a konferencia ajánlásai

Minden érdeklődőt szívesen látnak a konferencia szervezői és rendezői!

Főrendező és házigazda: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Társrendezők: Magyar Edzők Társasága, Magyar Sporttudományi Társaság, Nemzeti Sportszövetség Támogatók: Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség, ÖM Sport Szakállamtitkárság

a rendezvény plakátjának letöltése (PDF, 470Kb)

A Super Bowl reklámszakmai elemzése

A Super Bowl reklámszakmai elemzése

Dr. Berkes Péter, a Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék adjunktusa a BrandTrend reklám- és marketingkommunikációval foglalkozó online felületen fejtette ki szakmai véleményét az amerikai futball-bajnokság közelgő csúcseseménye, a Super Bowl kapcsán. Az írás elsősorban az esemény reklám- és marketingértékét elemzi.

A teljes cikket itt olvashatja el.

"A túledzés pszichológiai faktorai" szimpózium

"A túledzés pszichológiai faktorai" szimpózium

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt az MST, az MSTT és az OSEI szervezésében megrendezendő „A túledzés pszichológiai faktorai” című szimpóziumra, mely a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (1123 Budapest, Alkotás u. 44. Főépület I. emelet) Dísztermében kerül megrendezésre 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel.

Program

 • Stressz, pihentség és alulpihentség a sportban: elméletek és alkalmazások (Stress, Recovery and Underrecovery in Sports: Theory and Application). Előadó: Prof. Dr. Michael Kellmann (Ruhr Egyetem, Bochum, Németország) (angol nyelvű előadás)
 • A sport, mint pszicho-szociális jelenség (Sport as a social phenomenon). Előadó: Univ. Prof. Mag. Dr. Otmar Weiss (Bécs, Ausztria) (angol nyelvű előadás)
 • A terhelhetőség pszichológiai tényezői. Előadó: Dr. Budavári Ágota (Országos Sportegészségügyi Intézet)
 • Stressz, pihentség és alulpihentség élsportolókon történt felmérésének hazai tapasztalatai. Előadó: Dr. Resch Mária (Ph.D)
Moderátor: Dr. Halasi Tamás Ph.D főorvos

A külföldi előadókról röviden:

Prof. Dr. Michael Kellmann tanszékvezető, aki a túledzés szindrómában és a pszichológiai faktoraival az arányos terhelés és pihenés és ennek tüneteiben kutat, 5 évet Ausztráliában is tanított.

Univ.Prof. Mag. Dr. Otmar Weiß, aki a biztonságról a sportban, sportszociológiáról, versenyzés és motiváció, média, tömegkommunikáció, finanszírozás a sportban témák szakértője. Ő 1994-től az osztrák és 2000-től az Európai Sportszociológiai társaság elnöke. Az Eur. Sport Soc. folyóirat szerkesztőségi tagja.

Szerettetel várunk minden kedves érdeklődőt!

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!