2010. február

Frenkl Róbert temetése

Dr. Frenkl RóbertFrenkl Róbert temetése 2010. február 23-án, kedden a Farkasréti temetőben lesz 14:15-kor. (gyászjelentése)

Frenkl Róbert orvos, sportvezető, egyetemi tanár, az evangélikus egyház egyik vezető személyisége Budapesten született 1934. május 24-én. A Budapesti Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd 1958-ban a Budapesti Orvostudományi Egyetemen (BOTE) szerzett diplomát.

Ezután a BOTE, majd jogutódja, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem kórélettani intézetének munkatársa volt 1971-ig. Később a Testnevelési Főiskolán (TF) – mai nevén Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar – oktatott 2004-ig, amikor az intézmény professor emeritusa lett. Ez idő alatt harminc éven át volt a TF Egészségtudományi és Sportorvosi tanszékének vezetője. Közben 1989 és 1992 között a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet főigazgatója volt.

Frenkl Róbert 1957-től az OSC ügyvezető elnöke, 1991-től a Magyar Egyetemi Sportszövetség elnöke, 1981 és 2002 között a Magyar Sportorvos Társaság, 1996-tól 2009-ig a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke volt, és a hasonló profilú nemzetközi szervezetek munkájában is részt vett különböző pozíciókban. A rendszerváltozás után egy évtizeden át a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének is tagja volt.

Két szaklap élén is állt: 1986 és 1994 között a The World of Sports Medicine, 1991 és 2003 között pedig a Lege Artis Medicinae főszerkesztője volt. Több újság (Evangélikus Élet, Diakónia, Üzenet, Credo) szerkesztésében részt vett, és sok más lapban is megjelentek írásai.

Frenkl Róbert 1963-tól 1987-ig volt a Deák téri evangélikus gyülekezet presbitere, jegyzője, másodfelügyelője, 1987 és 1989 között a déli egyházkerület felügyelője, 1989-tól 2006-ig a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, 1991 és 1997 között az országos zsinat világi alelnöke. 2004-től az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület elnöke.

Frenkl Róbert 1993-tól hét éven át volt a Köztársaság Párt elnökségi tagja, majd alelnöke.

Főbb díjai: Dalmady Zoltán-díj (1979), Pázmány Péter-díj (1994), Sós József-emlékérem (1997), Kemény Ferenc-díj (2002), MOTESZ-díj (2003).

Frenkl Róbert ismertebb művei: Sportélettan (1977), Sportorvostan (szerk., társszerző, 1984), A sport közelről (1974), A jövő század sportja (1979), Nem fog fájni (1982), A sport belülről (1984), Így láttam… (1994), Maradj fiatal (1995), Győzni minden áron (2000), Flörtöm a futballal (2002), A TF és a magyar sport belülről (2003), Mi történt Athénban? (2004), Töprengéseim. Egészségügy: értékek és veszteségek (2005).

A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség megemlékezése Frenkl professzorról.

fotó: lutheran.hu

Frenkl Róbert temetése

Dr. Berkes Péter a XXI. Téli Olimpia gazdasági hatásairól

Dr. Berkes Péter, a Semmelweis Egyetem Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszékének adjunktusa a Gazdasági Rádióban beszélt a Vancouverben megrendezésre kerülő XXI. Téli Olimpia gazdasági hatásairól.

Az interjú itt érhető el

Dr. Berkes Péter a XXI. Téli Olimpia gazdasági hatásairól

A Super Bowl és a reklámipar kapcsolata

Dr. Berkes Péter, a Semmelweis Egyetem Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszékének adjunktusa a BrandTrend reklámkommunikációs portál felkérésére az amerikai futballdöntő, a Super Bowl reklámiparra kifejtett hatását elemezte. A döntőt 106,5 millió néző követte nyomon, ami ezzel az amerikai piacon minden idők legnézettebb műsoraként vonult be a televíziózás történetébe.

A cikk itt érhető el.

A Super Bowl és a reklámipar kapcsolata

2. sítábori tájékoztató

Második tájékoztató a 2010. évi kötelező sítáborról, a nappali szakok számára.

Időpontok és résztvevők:

 • 2010. február 28-március 6. – BSc rekreáció szak nappali tagozat III. évfolyam
 • 2010. március 6-12. – MA testnevelő-gyógytestnevelő tanár nappali I. évfolyam, és a pótlásra váró hallgatók
További információk a Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék oldalán.

2. sítábori tájékoztató

Dr. Szamosi Anna PhD házi vitája

Értesítünk minden érdeklődőt, hogy Dr. Szamosi Anna PhD hallgató házi vitájára kerül sor 2010. február 11-én 11 órakor a Tanácsteremben. A téma címe: A fokozott fizikai aktivitás, a diéta és a magas vérnyomás okozta szemfenéki elváltozások összefüggései serdülőkben. Témavezetője: Dr. Martos Éva főigazgató főorvos

Dr. Szamosi Anna PhD házi vitája

Rekreáció táborok 2010-ben

I. Sítábor

2010 jan 21-24 Ausztria, Hebalm

 • MA tanári 3 és 5 félévesek levelező: 18 fő
 • BSc rekreáció levelező III. év: 12 fő
2010 február 28-márc 6, márc 6-12
 • BSc rekreáció nappali III. év: 47 fő
 • MA testnevelő nappali 1. év, pótlók: 36 fő
II. Kerékpár tábor
 • BSc II. év testnevelő-edző levelező: április 18-19 (51 fő kb. áprilisi K-héten  rekitáboruk is* lesz!)
 • ...
További információk a Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék oldalán.

Rekreáció táborok 2010-ben

Levél a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítása érdekében

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja, prof. Dr. Tihanyi József, Atlétika tanszékének vezetője Szalma László és oktatója, dr. Eckschmiedt Sándor a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítása érdekében az alábbi tartalmú levelet intézte dr. Schmitt Pálhoz, a MOB elnökéhez, Molnár Zoltánhoz, a MOB főtitkárához, dr. Schulek Ágostonhoz, a MASZ tiszteletbeli elnökéhez, Gyulai Miklóshoz, a MASZ elnökéhez és Gyulai Mártonhoz, a MASZ főtitkárához.

Már az 1990-es évek elején világossá vált, hogy az országban teret nyerő „nyugati típusú” gazdaság és társadalompolitika a testnevelési és sporttevékenységek lehetőségeinek az átalakulásához, jelentős beszűküléséhez vezet. A magyar atlétika legeredményesebb versenyszámára, a kalapácsvetésre vonatkozóan ez azt jelentette, hogy dobópályákat szüntettek meg, amellyel a kalapácsvetés elterjedtsége, fennmaradása veszélybe került, emellett az anyagi támogatások elvonásával egyesületeket, szakosztályokat tettek működésképtelenné, sportolókat zárva el az egészséges életmódtól, a sportkarriertől, olyan szakembereket távolítva el az ifjúság nevelésétől, akik sok évtized munkájának a tapasztalatai birtokában magas színvonalú edzői tevékenységet folytattak.

A korábban több tucat, kalapácsvetőkkel foglalkozó sportegyesületünkből – tudomásunk szerint – már csak kettőben van kalapácsvetés.

A napjainkban elérhető nagy dobástávolság miatt a kalapácsvetés nagy területet igényel (kb 120x60 m), ez a körülmény jelentősen megdrágítja, vagy éppen kizárja a kalapácsvetők nevelésének a lehetőségét.

A dobástechnika sajátosságaiból fakadóan a kalapács kevésbé irányítható a kidobás során, mint pl. a gerely. Az irányíthatóság nehézségei és a növekvő dobástávolság együttesen a kalapácsvetés balesetveszélyességének a kialakulásához vezetett. Ahogyan a kalapácsvetés –teljesítmények javultak, a versenyszám úgy került egyre jobban az atlétikai versenyek programjának a perifériájára a fokozódó balesetveszélyessége miatt. Már sok év óta vagy a többi versenyszám előtt, után vagy más helyszínen rendezik meg a kalapácsvetést.

A versenyeken alkalmazott hatalmas és igen drága védőháló sok hátrányt hordoz (nyomatszó, elriasztó, szinte láthatatlanná teszi a dobót, a kidobott kalapács kis mozgáshiba esetén is beleakadhat), nem megoldás a kalapácsvetés körüli problémákra.

Az egyetlen helyes megoldás, a kalapácsvetés versenyszabályainak az elérhető dobástávolság csökkentésére irányuló megváltoztatása. Véleményünk szerint ennek legalkalmasabb módja a kalapács súlyának a növelésével együtt a szer hosszának a csökkentése. Erre vonatkozóan az 1990-es évek második felében egyénileg próbáltunk ki különböző méretű kalapácsokat, majd 2000-ben az Ön édesapja segítségével, az IAAF hivatalos felkérésére – a TF Biomechanika Tanszékével együttműködve – folytattunk vizsgálatokat. A vizsgálatok célja az volt, hogy találjuk meg azokat a kalapácsméreteket, amelyek alkalmazásával a dobástávolság jelentősen csökkenthető, ugyanakkor, ugyanazok a testalkatú, kondicionális képességekkel rendelkező kalapácsvetők legyenek a legjobbak, akik a jelenleg szabályos méretűvel is az élvonalba tartoznak.

A feladatot elvégeztük, az ajánlott kalapácsméreteket (szersúly, szerhossz) 40-45 métertől, 65-70 méterig ötméterenkénti teljesítménysávokban adtuk meg, amelyekkel a jelenleg szabályos szerrel, a jelenlegi világcsúccsal (86,74 m) egyenértékű eredményeket lehet elérni (Eckschmiedt Sándor, Mecseki Attila, Szilágyi Tibor, Zsivótzky Gyula (2001): Vizsgálatok és vizsgálati eredmények a kalapácsvetés versenyszabályainak a módosításához. Angol nyelven: Investigation and its results with the aim of hammer Throw. – Kézirat az IAAF részére. Ebből a tanulmányból emeltük ki az 1. táblázatot).

1. táblázat Javasolt új kalapácsméretek felnőtt férfiak részére

Új világcsúcs sáv (m)
A kalapács
tömege (kg) hossza (cm)
40-45
13
90
12
70
45-50
10
70
12
90
50-55
8
60
11
80
55-60
7,26
70
9
80
10
100
60-65
7,26
80
9
100
65-70
7,26
90
9
110
A mi munkánkat követően az IAAF-nek az lett volna a feladata, hogy a táblázatból kiválassza azt a teljesítményzónát, amelybe a leendő világcsúcsokat kívánja és azt a kalapácsméretet, amelyet a kiválasztott teljesítménysávban javasoltak közül a legjobbnak vél. Sajnos semminemű hivatalos választ nem kaptunk a tanulmányunk elküldését követően.

A méretváltoztatásra vonatkozó indokainkat, javaslatainkat, majd a vizsgálati eredményeinket folyóiratokban hoztuk nyilvánosságra. [Eckschmiedt Sándor, Mecseki Attila (1999): Elérkezett az idő a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítására (Atlétika 3. sz. 26-28 o. Budapest), Eckschmiedt Sándor, Mecseki Attila (2000): Elérkezett az idő a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítására. (Kalokagathia XXXVIII. Évf. 1-2 sz. TF  Budapest). Eckschmiedt- A.- Mecseki (2001): Change the rules of hammer throw, please! (New Studies in Athletics no. 2. IAAF. 33-36)],

Nemzetközi kalapácsvető versenyen – a jelenleg szabályos és egy, az 1. táblázatból kiválasztott méretű kalapáccsal (8 kg. 60 cm) – készült videofelvételek alapján ellenőrző elemzést végeztünk. Az eredmények megerősítették a korábbi méréseken és számításokon alapuló javaslatainkat, azaz , hogy a kalapácsvető mozgás kritikus paraméterében, a jelenleg szabályos és az alkalmazott 8 kg-os, 60 cm-es szerrel végzett dobások között nincs szignifikáns különbség.

2004 óta a TF-en 60 cm hosszú szerrel (2. sz. táblázat) oktatjuk a kalapácsvetést, hatékonyabban, sikeresebben, mint a jelenleg szabályos hosszúságú kalapáccsal. Ezeket a tapasztalatainkat is nyilvánosságra hoztuk: (Dr. Eckschmiedt Sándor, Mecseki Attila (2008): Vizsgálatok és megfigyelések a kalapács racionális méretváltoztatása, illetve a kalapácsvetés fennmaradása érdekében. Sport és Életmódmagazin. Atlétika 2. szám. A tanulmányban javasolt kalapácsméreteket a 2. táblázat tartalmazza).

2. táblázat Javasolt kalapácsméretek a felnőtt férfi és női kalapács jelenlegi arányai alapján

Csoport

Férfiak Nők
szerhossz (cm) szersúly (kg) szerhossz (cm) szersúly (kg)
Felnőtt
60
8
60
4,4
Utánpótlás
60
8
60
4,4
Junior
60
6,6
60
4,4
Ifjúsági
60
5,5
60
4,4
serdülő
60
5
60
3
TF-es
60
5
60
3
Szükséges megemlíteni, hogy a kalapácsvetők számára nem jelent újdonságot egy, a szabályos kalapács méreteitől eltérő hosszúságú, súlyú, nyeles, vagy füles eszközzel történő kalapácsvetés, vagy kalapácsvetésszerű dobás. A különböző méretű, súlyú, felépítésű dobóeszközök alkalmazása ugyanis a kalapácsvetők esetében a technikai képzés és a speciális gyorsaság, gyorserő fejlesztés szerves része – már legalább 50 éve. Tehát egy rövidebb, nehezebb kalapácsra való „átállás” nem okozhat visszaesést a kalapácsvetés már elért technikai színvonalában.

Megjegyzendő még, hogy az USA-ban az 1960-as években téli fedettpályás bajnokságokat rendeztek kalapácsvetésben, 45 cm hosszú, 14,5 kg- súlyú kalapáccsal. Ugyanilyen szerrel Magyarországon is edzettek kalapácsvetők.

A kalapács méretváltoztatása, vagyis a kalapácsvetés megmaradása érdekében folytatott törekvéseink mindeddig eredménytelenek maradtak. Kérjük Önt, szíveskedjék mielőbb lépéseket tenni illetékes nemzetközi fórumoknál a kalapácsvetés versenyszabályainak az általunk javasolt és a gyakorlatban helyesnek bizonyult változatása érdekében.

Nagy kár lenne, ha ez a látványos és értékes, több ezer éves múltra tekintő versenyforma, versenyszám, a magyar atlétika legsikeresebb versenyszáma a pályahiány okozta utánpótlás csökkenés, a szokásos versenyprogramból kiemelés okozta ismertség, népszerűség vesztés miatt teljesen elsorvadna. (A kalapácsvetésnek az IAAF Diamond League versenysorozatból való kihagyása már több, mint riasztó jel, ez már egy félreérthetetlen, konkrét lépés a versenyszámnak a nagy nemzetközi versenyekből való kiiktatására, amelynek hosszú távú következménye a versenyszám megszűnése).

Fáradozásait előre is köszönjük és felajánljuk további segítségünket a kalapácsvetés megmaradásáért folytatott tevékenységben.

Budapest, 2010. január 18.

Levél a kalapácsvetés versenyszabályainak módosítása érdekében

"Sport és környezetvédelem" konferencia

A Magyar Sporttudományi Társaság Környezetvédelmi Szakbizottsága konferenciát rendez 2010. február 18-án (csütörtökön) "Sport és Környezetvédelem" címen. Ezúton hívjuk Önt nagy szeretettel az eseményre, amelynek programját az alábbiakban olvashatja.

Kérjük, részvételi szándékát a  jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jelezze!

08.00-09.00 Érkezés, regisztráció. Levezető elnök: Ujj Zoltán, az MSTT Környezetvédelmi Szakbizottságának vezetője.

Délelőtt (9:00 – 12:00)

 • 09.00-09.15 A konferencia megnyitása
 • 9.15.- 9:25 – Köszöntő – Tóth Miklós, elnök, Magyar Sporttudományi Társaság
 • 9.30.- 9.45 – Környezetvédelem a magyar sportéletben – Bardóczy Gábor, főosztályvezető helyettes, Sport Szakállamtitkárság
 • 9.50 – 10.30 – Sport és környezetvédelem a jövő nemzedékek szemszögéből – Fülöp Sándor, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa
 • 10.40 – 11.20. - A biológia sokféleség megőrzése, az ökoszisztémák védelme, tájvédelem, földhasználat – Gyulai Iván, ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója
 • 11.25 – 12.00. Fenntarthatóság és sport, avagy zöldíthető-e a sport világa? – Németh Imre osztályvezető, KVVM, Társadalmi Kapcsolatok és Környezeti Nevelési Osztály
12.00. – 12.15. Kérdések, válaszok 12.15. – 13.00. Büféebéd

Délután (13:00 – 16:00)

 • 13.00. – 13.20 – A sportlétesítmények környezetvédelmi szempontú építése – Ertsey Attila építész, az Építész Kamara alelnöke
 • 13.25 – 13.35 – Egy sportlétesítmény működtetése megújuló energiával – Tóth József Péter, polgármester, Lipót
 • 13. 40. – 13.50. A szennyezett levegő hatása a sporttevékenységre – Ujj Zoltán
 • 13.50 – 14.10. A budapesti kerékpárutak levegőszennyezettsége – Vaskövi Béláné, OKI
 • 14. 10. – 14. 25. Környezetvédelem az egyetemi oktatásban – Dosek Ágoston, egyetemi tanár, Testnevelési Egyetem
 • 14.25. – 14.40. A környezetvédelem és nevelés a diáksport programokon – Szlatényi György főtitkár, Magyar Diáksport Szövetség
 • 14.40.- 14. 50. – A fenntartható tájfutás – Gerely Ferenc, Magyar Tájékozódási Futó Szövetség
 • 15.00. -15.15. A jövő sportautójaElektromos gokart - Willisits Vilmos, vállalkozó
 • 15.15.- 15.30.- Az elektromos krosszmotor – Szenteszki Szilárd, vállalkozó
 • 15.30 – 16.00. Kérdések, válaszok
16.00. Zárszó

Kiegészítő program

 • környezetvédelmi reklámfilmek vetítése – MOB KB által készített kisfilmek
 • környezetvédelmi plakátok kihelyezése – MOB KB által készített plakátok
Kiállítás
 • Elektromos gokart (Intermotor Kft.)
 • Hy-go üzemanyagcellás autó
 • Quantya elektromos crossmotor
 • Környezetvédelmi problématérkép a magyar sport területén
Főtámogató: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Információ: Magyar Sporttudományi Társaság Környezetvédelmi Szakbizottsága

 • Ujj Zoltán, elnök (30/201-6765) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Teveli Petra, titkár (30/5370-709) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

"Sport és környezetvédelem" konferencia

Az Olimpiai lottó a Népszabadságban

Virág György, Váczi János, sportközgazdász, valamint Dr. Berkes Péter, a Sportmenedzsment Tanszék egyetemi adjunktusa által kitalált, az olimpiai sportágak számára a szerencsejáték-piacról addicionális bevételeket juttató "Olimpiai lottó" koncepciójáról a Népszabadság is beszámolt.

A cikk itt olvasható.

Az Olimpiai lottó a Népszabadságban