A Doktori Iskola beiratkozási felhívása

Beiratkozási felhívás a 2023/24-es tanév II. félévére a 2-8. féléves hallgatók számára.

A 2023/24. tanév tavaszi szemeszterével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Félév vége: 2024. augusztus 31.

Bejelentkezés/hallgatói jogviszony aktiválása a Neptunban

Tekintettel a Féléves beszámoló (továbbra is) papír alapon történő benyújtására, valamint a Neptun rendszer frissítésére, a bejelentkezésre az előzetes tájékoztatásban szereplőnél hosszabb idő áll rendelkezésre:

2024. 01. 30. 16.00 órától – 2024. február 16. 16.00 óráig

Akinek lejárt, fennálló tartozása van, a félévet nem aktiválhatja!

A bejelentkezés további feltétele a Féléves doktoranduszi beszámoló (a témavezető és a programvezető eredeti aláírásával) időben történő leadása a Doktori Titkárságon.

Utólagos passziválás: A hallgató a regisztrációs időszak lejártát követően 2024. március 15-ig a Doktori Titkárságon kérelmezheti az aktív bejelentkezési nyilatkozatának visszavonását. E határidő elmulasztását követően az aktív állapotú hallgató, akkor is aktív marad, ha nem vesz részt a foglalkozáson és nem tesz eleget tanulmányi kötelezettségeinek. A határidő elmulasztását követően utólagos passziválásra nincs lehetőség.

Ösztöndíj kifizetése: a február havi ösztöndíj a bejelentkezést követően, 2024. február 19. után kerül kifizetésre, a továbbiakban minden hónap 10-ig.

Önköltség befizetése: a bejelentkezett hallgatók önköltségi díja 2024. február 20-ig kiírásra kerül a Neptun rendszerben. Befizetési határidő: 2024. február 29.

Részletfizetési kérelem: a részletfizetés iránti kérelmét 2024. február 18-ig a Neptun rendszerben lehet benyújtani. (Válassza ki a Kérvények menü Részletfizetési kérelem pontját.)

Önköltség mentességi kérelem: a kérelmek 2024. február 1-jén kerülnek kiírásra a Neptun rendszerben és csak a határidőig beérkezett pályázatok kerül elbírálásra.

2022 szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében a „Doktori Iskola REKTORI MÉLTÁNYOSSÁG FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRE VONATKOZÓAN” c. kérvény benyújtása szükséges. Határidő: 2024. február 16. 16.00 óra.

2022/23/1. félévében, ill. azt követően kezdő hallgatók, akik már rendelkeznek tanulmányi szerződéssel, új kérvény benyújtása nem szükséges és az alábbiak szerint kell eljárniuk:

  • önköltség befizetése határidőre
  • a következő dokumentumok Gazdasági Főigazgatóságra eljuttatása:
    • befizetés igazolásaként számla kinyomtatása a Neptunból
    • tanulmányi szerződés másolata
    • hallgatói jogviszony igazolás
    • kérelem, melyben a tanulmányi szerződésre hivatkozva kérik a befizetett önköltség járulékokkal csökkentett összegének visszafizetését 

2022/23/1. félévében, ill. azt követően kezdő hallgatók esetében, akik még nem rendelkeznek tanulmányi szerződéssel (mert nem kérvényezték!), a „Doktori Iskola Kérelem önköltség átvállalására” c. kérvény benyújtása szükséges. Határidő: 2024. február 16. 16.00 óra

A benyújtott kérelmekről a HR Osztály, a Gazdasági Főigazgatóság bírálata alapján a Rektor dönt. A döntést követően a HR Osztály tanulmányi szerződést köt a doktorandusszal. Ehhez kérelmet kell leadni, amelyhez a csatolandó mellékletek a következők:

- szervezeti egységvezető támogató nyilatkozata,

- a munkavállaló felvételéről szóló határozat vagy jogviszony igazolása.

A tanulmányi szerződés megkötéséről a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül a rektor dönt, amely döntésről a Doktori Iskola tájékoztatást kap. A tanulmányi szerződések megkötéséről a HR Osztály gondoskodik.

A hallgató által befizetett összegnek a tanulmányi szerződésben a munkáltató által átvállalt része – a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott adóval és járulékkal csökkentett mértékben – utólag kerül a hallgató részére visszautalásra.

A szerződéskötést követően az önköltség visszafizetésével kapcsolatban a fentiek (b. pont) szerint kell eljárni.

Figyelem, az eljárás megindítása nem mentesíti a hallgatót az önköltség határidőre befizetésének kötelezettsége alól!

Amennyiben jogosult a mentességre és az önköltség befizetéséhez pénzügyi segítségre van szüksége, munkabérelőleg igényét a Gazdasági Főigazgatóságon jelezheti.

Prof. Dr. Szécsényi József egyetemi doktori ösztöndíj: az Egyetemmel munkaviszonyban álló doktoranduszok doktori fokozatuk megszerzésének támogatására Prof. Dr. Szécsényi József egyetemi doktori ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj odaítélésének feltételét és elbírálásának rendjét a honlapon a beiratkozás/bejelentkezési időszakot követően közzétett pályázati felhívás tartalmazza. A pályázat kiírásáról a Neptun rendszeren keresztül értesítjük az aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatókat.

Tárgyfelvétel: 2024. március 23. 12.00 óráig a Neptun rendszerben. A tárgyak/kurzusok meghirdetése folyamatos!

Pótbeiratkozás: utólagos, 2024. február 16-át követő bejelentkezés kérelmét 2024. február 19-23. között küldheti el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A pótbeiratkozás díj: 5 000 Ft, melyet a pótbeiratkozást és kiírást követően a Neptun rendszerben lehet befizetni.

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban kereshetnek telefonon (487 92 96), e-mailen (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), ill. ügyfélfogadási időben személyesen (K: 10.00-12.00, Sz: 13.00-15.30, Cs: 9.00-12.00).

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!