Jelentkezési felhívás 4. féléves doktoranduszok komplex vizsgájára

A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza.

Komplex vizsgára doktorandusz jogviszonnyal rendelkezőknek jelentkezni a negyedik félévben, a felhívásban szereplő határidőig és módon lehet. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételei: 

  1. a doktori képzés képzési és kutatási szakaszában legalább 120 kredit megszerzése, kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő doktorandusz esetében, akinek jogviszonya a DSz 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jön létre. 

A komplex vizsga két részből áll:

  1. a tudományos előrehaladásról való beszámolásból: szakirodalmi áttekintés, belehelyezve a saját kutatási témát. A szakirodalmi áttekintéshez mellékelni szükséges a kutatási téma elméleti keretét, hipotéziseit, a vizsgálat módszereit és a várt eredményeket; 
  2. elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot: egy, a vizsgát megelőző tíz évben megjelent tudományos közlemény feldolgozása angol nyelven. 

Komplex vizsgáról bővebben: Doktori Szabályzat 27. §

A doktoranduszi komplex vizsgára jelentkezés határideje: 2023. december 3. 24.00 óra

A jelentkezéshez a DSz. 28. sz. mellékletét kötelezően csatolni szükséges, az Irodalmi feldolgozás 2023. december 15-ig benyújtható.

Figyelem! A 28. sz. mellékletet eredetiben is kötelező benyújtani 2023. december 5. 12.00 óráig!

A komplex vizsgára előreláthatólag 2024 januárjában kerül sor.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!