Pályázati felhívás prof. Dr. Szécsényi József egyetemi doktori ösztöndíjra

A Sporttudományok Doktori Iskola a Doktori Szabályzat 27/A. § alapján a 2022/23. tanév I. félévére pályázatot ír ki Prof. Dr. Szécsényi József egyetemi doktori ösztöndíj elnyerésére.

Az Egyetem – humánerőforrás fejlesztésével összefüggő – stratégiai célja, hogy elsősorban a Doktori Iskoláján keresztül biztosítsa oktatói-kutatói utánpótlását, amelynek érdekében jelen doktori ösztöndíjat adományozhatja.

Az Egyetemmel munkaviszonyban álló doktoranduszok doktori fokozatuk
megszerzésének támogatására Prof. Dr. Szécsényi József egyetemi doktori ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj odaítélésének feltételét és elbírálásának rendjét jelen pályázati felhívás tartalmazza.

Pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az ösztöndíjra jogosult minden olyan a Sporttudományok Doktori Iskolában aktív doktorandusz jogviszonnyal rendelkező munkavállaló, akit az Egyetem teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztat.

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikusan a Neptun rendszerben szükséges benyújtani.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

- témavezetői támogató nyilatkozat (témavezető által aláírva!)

- HR Iroda által kiállított munkáltatói igazolás

Pályázat érvényessége:

- előírt határidőben benyújtott pályázat a Neptun rendszerben

- pályázati adatlap kitöltése

- szükséges mellékletek (HR igazolás és témavezetői támogató nyilatkozat) csatolása

- valamint, a doktorandusz pályázati kiírás feltételeinek megfelelése

Benyújtási határidő: 2023. február 10. 12:00 óra

CSAK A NEPTUN RENDSZERBEN HATÁRIDŐN BELÜL ÉS HIÁNYTALANUL BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOK KERÜLNEK ELBÍRÁLÁSRA!

Az érvénytelen pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

Az ösztöndíj odaítélésről a Doktori Iskola vezetőjének javaslatára a rektor dönt.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!