2011. november

James S. Skinner előadása

Minden érdeklődőt szeretettel várunk James S. Skinner professzor úr, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 2011-ben tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) címet átvevő szaktekintélye által 2011. november 10-én (csütörtökön) 12:30-kor, a TF Tanácstermében (Fő épület I. emelet 37.) tartandó előadására, melynek címe: "The influence of genetic factors on the response to training”.

Az előadást követően kerül sor a TF Doctor Honoris Causa márványtáblájának leleplezésére.

James S. Skinner előadása

Elhunyt Dr. Kertész Tibor

Dr. Kertész TiborIsmét gyászol a TF és a magyar atlétika. Életének 85. évében elhunyt Dr. Kertész Tibor, a TF nyugalmazott tanára, egyetemi docens, mesteredző, többszörös magyar bajnok tízpróbázó, sok válogatott és bajnok atléta eredményes edzője.

Versenyzői pályafutását befejezve lelkesen és nagy sikerrel adta át tudását és tapasztalatát tanítványainak. Kertész tanár úr 1962. és 1993. között a TF falai között nevelte és oktatta a hallgatókat, felkészítve őket a tanári és edzői pálya minden szépségére és kihívására.

Sportolóként 1950-től öt éven át megszakítás nélkül volt az atlétika legveretesebb számának, a tízpróbának országos bajnoka. Az 1954-es Nyári Egyetemi Világbajnokságon, Budapesten bronzérmet szerzett.

Magas szintű pedagógusi, edzői kvalitásait dicséri többek között Zsinka András, Forgács Judit és társaik kiemelkedő pályafutása.

Nagy tudása, közvetlen személyisége, edzői ars poeticája generációknak adott példát oktatóként, és a szó legnemesebb értelmében vett valódi pedagógusként, a katedrán és a pályán egyaránt.

Nyugodjék békében!

Elhunyt Dr. Kertész Tibor

Ülésezett a Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium

A Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium november 2-án és 3-án, Egerben tartotta soros ülését.

A hazai sport és testkulturális felsőoktatás vezető képző intézményeinek tanácskozásán a jelenlévők több fontos, a terület jelenét és jövőjét is érintő kérdést vitattak meg. Szó esett többek között a Felsőoktatási Törvény koncepciójáról, amelyről Princzinger Péter úr, az Oktatási Hivatal vezetője elnöke számolt be érintve az intézmények, finanszírozás, képzési rendszer, tanárképzés, felvételi-alkalmassági vizsga, mindennapos testnevelés kérdéseit.

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség tevékenységének aktuális kérdéseit Hédi Csaba, a MEFS főtitkára, míg a társasági adó támogatás rendszerének első tapasztalatairól a felsőoktatási egyesületek életében Lukács Zsuzsanna, a Nemzeti Sportintézet főigazgató-helyettese vázolta.

A TÁMOP pályázat értékelő konferenciája, a Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója, valamint a az előző ülés határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló szerepelt még napirenden.

Az ülésen köszönt le a kollégium vezetősége, Dr. Tihanyi József elnök úr, a TF korábbi dékánja és Dr. Gál László titkár úr. A testület ugyanakkor megválasztotta új elnökét és régi-új titkárát. A grémium vezetője Tóth Miklós dékán úr lett, míg Gál tanár úr titkárként folytathatja tevékenységét.

A kollégium következő ülésére 2012. tavaszán, Pécsett kerül sor.

Ülésezett a Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium

A sport és a társadalom kölcsönhatása a V4 országokban

A Magyar Sporttudományi Társaság 2011. november 14-15-én a Visegrádi együttműködés megalakulásának 20. évfordulója alkalmából nemzetközi tudományos konferenciát szervez és rendez.

Helyszínek: a Magyar Tudományos Akadémia és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara.

A konferencia témája, címe: "A sport és a társadalom kölcsönhatása a V4 országokban".

Bővebb információ és részletes program a sporttudomany.hu oldalon illetve a mellékletben.

A sport és a társadalom kölcsönhatása a V4 országokban

SportTudás Egyeteme videókonferencia

Az országos sportszakember továbbképzési videokonferencia sorozat következő rendezvényének témája: "Az iskolai és diáksport problémái, megoldási lehetőségei - Kijáratok/Átjárók"

Időpont: 2011. november 9. (szerda) 10.00 – 13.00

Megcélzott közönség: sporttudósok, sportorvosok, edzők, testnevelők, sportolók, felsőoktatásban dolgozó oktatók, hallgatók, sportszakemberek

Házigazda

 • Semmelweis Egyetem TSK (TF) Budapest Alkotás u. 44., Főépület I. emelet, Tanácsterem
 • ELTE PPK, Budapest Kazinczy utca 23 - 27., kari tanácsterem
Együttműködő partnerek, helyszínek:
 • Pécsi Tudományegyetem, Emberi Erőforrás Kar (Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.)
 • Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár (Szeged, Ady tér 10. fsz.)
 • Eszterházy Károly Főiskola, C épület, fsz.011, TTK Kari Tárgyaló (Eger, Leányka u. 4.)
 • Nyíregyházi Főiskola, Testnevelés és Sporttudományi Intézet 1. szemináriumi terem (Nyíregyháza Sóstói u 31./ B.)
 • Nyugat – Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar (Győr, Liszt Ferenc utca 42. Tanácsterem)
 • Nyugat – Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, B. épület fsz. III Informatikai Labor (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)
Program
 • 10.00   Videokonferencia megnyitása - Györfi János NSSZ stratégiai főtanácsadó
 • 10.10 Az aktív diákolimpiai rendszer a megyékben és a fővárosban, 2012 - Szlatényi György, Magyar Diáksport Szövetség főtitkár
 • 10.30 Kérdések, hozzászólások
 • 10.40 Társadalmi befogadás és sport - Dr. Dóczi Tamás, Semmelweis Egyetem TSK, Társadalomtudományi Tanszék egyetemi adjunktus
 • 11.00 Kérdések, hozzászólások
 • 11.10 Sportjog elméleti és gyakorlati megalapozottsága – illesztések, szinergiák - Dr. Nemes András, Semmelweis Egyetem TSK, Sportmenedzsment és Rekreációs Tanszék, Sportmenedzsment szakcsoport, egyetemi docens
 • 11.30 Kérdések, hozzászólások
 • 11.40   Szabadidősport  és versenysport helyzete az ELTE-n, megoldási kísérletek az egyetemi sport újraszervezésére - Simon Gábor, ELTE-BEAC sportklub ügyvezetője
 • 12.00 Kérdések, hozzászólások
 • 12.10 Videokonferencia sorozat a sport innovációjáért - Györfi János, Nemzeti Sportszövetség stratégiai főtanácsadó
 • 12.30 Kérdések, hozzászólások
 • 12.40 Konzultáció, vita
 • 13.00 NEFMI – NSSZ videokonferencia sorozat zárása

SportTudás Egyeteme videókonferencia