Rövid ciklusú testnevelő tanár képzések

A vizsgákkal és a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos - a veszélyhelyzet miatti - aktuális információ a felvi.hu kapcsolódó oldalán tekinthető meg!

Pontszámítás:

 • írásbeli vizsga: 30 pont
 • szóbeli vizsga: 40 pont
 • oklevél minősítése alapján: 20 pont

Felvételi témakörök:

 • Testnevelés és sport (sportági ismeretek: technika, taktika, szabályok)
 • Közoktatási alapismeretek
 • Pedagógiai-pszichológiai alapismeretek
 • Egészségtudományi alapismeretek

Ajánlott irodalom:

 • Nádasi Mária (2012): Adaptivitás az oktatásban. ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest
 • Orbán Józsefné (2009): Kooperatív technikák. Az együttműködő tanulás szervezése. >>> (2022. 02. 21)
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II. Plantin-Print Bt.. 2005.
 • Pavlik Gábor: Élettan-Sportélettan. Medicina, 2013.
 • Marczinka Zoltán (2018): Kézilabdázás – egy átfogó tanulmány a játékról. Kék Európa Stúdió, Bp. 391 o.
 • A kézilabdázás játékszabályai (2018) MKSZ >>>
 • Ránky Mátyás (1999): Játék a Kosárlabda - kosárlabda játék. Pauz-Westermann, Celldömölk
 • Bácsalmási Gábor - Bácsalmási László (2005): Tanulj meg kosárlabdát tanítani. OOK-Press Kft., Veszprém
 • Tóth János – ifj. Dr. Tóth János (2016): Az utánpótláskorú labdarúgók felkészítésének szakmai követelményei.
 • Bicskei Bertalan (1997): Utánpótláskorú játékosok felkészítése.
 • Horst Wein Funino (2013): A játék oktatása.
 • Németh Zsolt (2015): A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatásmódszertani javaslatai.
 • mlsz.hu: Labdarúgás szabályai
 • http://sportelmenyekbacsban.hu/wp-content/uploads/2020/05/R%C3%B6plabda.pdf
 • 1005 röplabda játék és gyakorlat – kézikönyv tanároknak, edzőknek, versenyzőknek. – Dialóg campus kiadó
 • http://roplabdafan.mindenkilapja.hu/html/18262045/render/roplabda-szabalyok
 • http://www.huntennis.hu/szovetseg/jatekszabalyok
 • Oros Ferenc (Szerk.) (2005) Az atlétikai versenyszámok technikája. TF, Budapest.
 • MASZ szabálykönyv. Budapest. 2006.
 • Bejek Klára, Hamar Pál (1997) Torna ABC. Okker Kiadó, Budapest.
 • Metzing Miklós (2006) Gimnasztika. (Segédanyag gimnasztika vizsgához.) TFTI, Budapest.
 • Tóth Ákos (2008) Az úszás tankönyve. TF, Budapest.
 • Nagykáldi Csaba (2002) Küzdősportok elmélete. Computer Arts Kiadó, Budapest.
 • Butcher, A. (2003): Judo. Totem, Budapest
 • Fodor Tamás, Szepesi László, Németh Endre, Bognár Gábor, Horváth Tamás, Barna Tibor (2009): A küzdősportok alapjai. TF, Budapest
 • Szepesi L. (2007): Vívásoktatás csoportban. Dialog Campus, Budapest-Pécs
 • Halász Gábor, Lannert Judit (szerk.) (2006) Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. (1., 4., 5. fejezetei)
 • Pukánszky Béla, Németh András (1999) Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.N.
 • Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2004) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Lénárt Ágota (szerk.) (2002) Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek. Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
 • Didaktika - Elméleti alapok a tanítás tanulásához - Szerkesztette: Falus
2021. április 11. (módosítva: 2022. február 28.)