Hírek

Jól működik a TF hagyományos évfolyamfelelős tanári rendszere

A BA/BSc és MA/MSc szakok bevezetésével ugyan egy időre háttérbe szorult az évfolyamfelelős tanári rendszer a TF-en, de az osztatlan tanári szak megjelenésével ismét előtérbe került, hiszen ezek a hallgatók (kevés kivétellel) az öt éves tanulmányok alatt nagyrészt együtt maradnak.

Jól működik a TF hagyományos évfolyamfelelős tanári rendszere

A 2013/14-es tanév induláskor az akkor kezdő, ma V. éves hallgatók évfolyamfelelős tanári tisztségére Prof. Hamar Pál oktatási rektorhelyettes Nemerkényi Krisztinát kérte fel, aki az azt megelőző több mint húsz évben számos alkalommal töltött be hasonló szerepet a különböző testnevelő tanár szakos hallgatók mellett.

Hamar tanár úr: Az idén már ötödik alkalommal került sor tanár kollégák kiválasztására és felkérésére, az újonnan bejövő hallgatók mellé. A TF-en évtizedek óta működik az évfolyamfelelős tanári rendszer, ami – rövid időre, az osztott képzés bevezetésével –, átmenetileg szünetelt. Ez a megbízatás nem csak a hallgatók tanulmányi kérdésekben történő segítését jelenti, hanem fontos pedagógiai tevékenység, ahol az évfolyamvezető tanár (a Tutor) – akit a köznevelésből átvett szóhasználattal élve nevezhetünk akár „osztályfőnöknek” is – feladata a hallgatók intézményi beilleszkedésének, tanulmányi, sportszakmai és későbbi tudományos előmenetelének segítése.

A legutóbbi értekezleten arra jutottunk, hogy jó lenne, ha visszatérhetnénk az egyetem hosszú éveken keresztül sikeres azon gyakorlatához, miszerint az első oktatási nap délelőttjén az oktatási rektorhelyettes, az évfolyamfelelős(ök), néhány tanár, a kollégiumigazgató stb., találkozhatna a hallgatókkal és megadhatná a TF mindennapi élete szempontjából alapvető tájékoztatást. Például: mi hol található, a táborok kérdésköre, a sportágválasztási lehetőség, a Neptun adminisztráció, a nyelvi követelmények, a viselkedési és etikai kódex stb.). Ekkor kaphatnák meg a hallgatók a TF jelképeit hordozó sálat (a lányok) és nyakkendőt (a fiúk). Ezután együtt indulhatnánk át – immár szépen felöltözve –, a tanévnyitó helyszínére, ahol a Gólyák a rektori kézfogást követően már valóban az egyetem polgáraivá válhatnának.

Ettől a naptól kezdve pedig – lévén egyetemisták –, problémáikkal már az évfolyamfelelős tanáraikhoz fordulhatnak, lecserélve a korábbi „osztályfőnököket”.

Az osztatlan tanárképzés évfolyamfelelős tanárai a következők:

  • V. évfolyam: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina mesteroktató, mb. lektorátusvezető, Sportszaknyelvi Lektorátus (és Horváth Tamás mesteroktató – csoportvezető, Küzdősportok Tanszék)
  • IV. évfolyam: Adorjánné Olajos Andrea tanársegéd, Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék (és Budainé Dr. Csepela Ivett egyetemi docens – csoportvezető, Pedagógiai és Módszertani Tanszék)
  • III. évfolyam: Fajtné Thuróczy Zsuzsanna mestertanár, Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék
  • II. évfolyam: ifj. Tóth János tanársegéd, Sportjáték Tanszék
  • I. évfolyam: Bordán Csaba mesteroktató (és Halmos Csaba tanársegéd – csoportvezető), Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék
Hamar Pál,osztatlan tanárképzés,hagyomány,évfolyamfelelős