Beszámoló a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról

Beszámoló a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri KonferenciárólTDK, 2017. március 30.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével 2017. március 23-án Győrben a Széchenyi István Egyetemen megkezdődnek a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (XXXIII. OTDK)...
Részletek
Beszámoló a 2016/17-es TDK-ról

Beszámoló a 2016/17-es TDK-rólTDK, 2016. november 22.

A Testnevelési Egyetem (TF) 2016-2017. tanévi Tudományos Diák Konferenciája 2016. november 16-án került megrendezésre.
Részletek

Legfrissebb híreink

Beszámoló a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról
Beszámoló a 2016/17-es TDK-ról

Általános információk

BSc és MSc szakon végzettek nyilatkozata

Ha a pályamunka készítője/készítői már BSc vagy MA/MSc szakon végzett/végeztek, akkor a nevezési laphoz csatolni kell a témavezetővel tett közös nyilatkozatot.  A nyilatkozat lényege, hogy a bemutatandó TDK dolgozat és a szakdolgozat vagy diplomadolgozat nem azonos.  Amennyiben nincs nyilatkozat, vagy a TDK munka és a szakdolgozat-diplomadolgozat azonos, akkor a jelentkezést sajnos nem tudjuk elfogadni.

A hallgató és témavezetője közös nyilatkozatának megtételéhez a letölthető dokumentum csak minta, kérjük ne másolják szó szerint.  A témavezetővel tett közös nyilatkozatot egyénileg mindenki a saját témáját és helyzetét figyelembe véve fogalmazza meg.

A nyilatkozatot kérjük a tdk@tf.hu címre küldeni!

A TDK Tudományos Bizottsága a beadott absztraktokat előértékeli és dönt arról, mely pályamunkák kerülnek szóbeli vagy poszter előadásra.

 • A szóbeli előadás 10 perc prezentációból és 5 perc diszkusszióból áll.
 • A poszter előadások esetében a hallgatók 3 percben mutathatják be a zsűrinek munkájukat, amit 2 perc megbeszélés követ.

Az absztrakt formai es tartalmi követelményei a következők (a szóbeli és a poszter előadásra is):

 • betűméret: 12 (Times New Roman)
 • sortávolság: mindenütt normál (szimpla)
 • a törzsszövegben a leütött karakterek száma szóközökkel: maximum 3000. (Szerző(k) neve cím, kutatóhely, téma- és konzulens tanár neve, cím és kulcsszavak nem számolandó!)
 • az összefoglalókat ábra, táblázat és stílus alkalmazása nélkül, Microsoft Office programmal szerkesztve, DOC fájlformátumban kell csatolni (nem DOCX, nem RTF, hanem DOC). Egyedüli megengedett stílus a kövér (F) betű, az alább olvasható minta alapján. A szerző(k) neve, előadás címe (stb.) ne legyen előlapon, külön!
 • a fejlécet az alábbi minta alapján kérjük elkészíteni (ne élőfej legyen!):
  • Szerző neve, Intézmény, szak, évfolyam
  • Kutatóhely
  • Témavezető, fokozat
  • Konzulens
  • Cím
  • Kulcsszavak: (max. 3 db)

Az idén lehetőség nyílik arra is, hogy a TDK kutatásaik elején levő hallgatók úgynevezett “review” absztraktot készítsenek, amely átfogóan bemutatja az adott téma szakirodalmát, eredményeit, azok összefüggéseit.

Tartalmi követelmények

Az összefoglalók elbírálását független bíráló végzi, melyben kiemelt szerepet játszik szöveg egységessége az alábbiakban felsorolt szempontok alapján.

 • Bevezetés (témaválasztás indoklása, irodalmi áttekintés, elméleti háttér)
 • Hipotézisek (kérdésfeltevés megfogalmazása, érvényessége)
 • Vizsgálati módszerek, -személyek, -körülmények (ismertetés pontossága)
 • Eredmények (a kutatás eredményeinek ismertetése, bemutatása, értelmezése)
 • Összefoglalás (konklúzió, javaslat, elméleti és/vagy gyakorlati jelentősége)
 • Szöveg koherencia (nyelvi megformáltsága, logikai felépítése, általános minősége)

A bírálók a hazai sporttudomány elismert személyiségei.  A bírálati eljárás során a bíráló csak az összefoglalót láthatják, annak szerzőjéről, témavezetőjéről semmilyen információval nem rendelkezik.  Az előre megadott szempontok szerint történő pontozáson túl az összefoglalóhoz szöveges értékelést, indoklást is írhatnak, amit a résztvevő a bírálati szakasz lezárása utána elolvashat.

Afeljebb bemutatott szempontrendszer érvényes a szóbeli és/vagy poszter előadásra is azzal a két különbséggel, hogy az előadói stílus, a szemléltető eszközök használata, a vitakészség és a szakmai kompetencia is fontos szerepet kap az értékelés során.

A TDK végeredményét az absztraktra és az előadásra kapott értékek összege határozza meg.  Minden szekcióban helyezetteket díjazunk.