Rektori Hivatal

Főépület, földszint 1-3. | fax: 356-6337 | web: tf.hu/rh

Munkatársak
Varga Dániel rektori hivatalvezető | varga.daniel@tf.hu
Györfi János stratégiai főtanácsadó | gyorfi.janos@tf.hu 
Tolnai Luca rektori asszisztens | 487-9292 | 70-668-1436 | tolnai.luca@tf.hu
Gulyás Erika ügyvivő szakértő | gulyas.erika@tf.hu
Dr. Horváth Gabriella jogász | horvath.gabriella@tf.hu
Szalai Ágnes ügyvivő szakértő | szalai.agnes@tf.hu 
Szilágyiné Barra Jolán előadó | 487-9216 | szilagyine.barra.jolan@tf.hu