MSc Rekreáció

1. Képzési idő: 4 félév, 120 kredit

2. Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos– és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott (kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek során azok egészségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Óra- és vizsgaterv:

3. Képzettség megjelölése: okleveles rekreáció irányító

4. Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni munkát igénylő hallgatói feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A szakedző mesterszakon a diplomadolgozati témát a 3. félévben kell megválasztani.

5. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • az abszolutórium megszerzése;
  • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése;
  • a nyelvvizsga követelményeinek teljesítése.

Tételsor